667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Obrona w sprawie karnej

Postępowanie karne dzieli się na postępowanie przygotowawcze, sądowe oraz wykonawcze. Skuteczne prowadzenie obrony w sprawy karnej wymaga odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy. Zależnie od zarzutów stawianych klientowi konieczne jest ustalenie linii obrony oraz możliwości wyzyskania najkorzystniejszego wyroku.

Postępowanie przygotowawcze – Adwokat Konin Prawo Karne

Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone przez Prokuratora lub przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem Prokuratora. Na obszarze miasta Konina i okolicznych miejscowości postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Koninie, bądź też Prokuratura Okręgowa w Koninie.

Podczas postępowania przygotowawczego zbierany jest materiał dowodowy, który będzie stanowić podstawę do podjęcia decyzji czy należy skierować w sprawie akt oskarżenia czy postępowania należy umorzyć. 

Istotne jest ustanowienie skutecznego adwokata już na etapie postępowania przygotowawczego. Samodzielna obrona może doprowadzić do popełnienia błędów, których nie będzie możliwości naprawić w dalszych toku postępowania, w szczególności w zakresie składanych wyjaśnień.

Postępowanie sądowe – Adwokat od spraw karnych Konin

Jeżeli Prokurator uzna, że zebrane dowody wskazują na popełnienie przestępstwa, wówczas kieruje akt oskarżenia do sądu. Na obszarze Konina, sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy w Koninie, bądź Sąd Okręgowy w Koninie. 

Działania adwokata podczas obrony w postępowaniu karnym, zmierzają do wskazania wątpliwości oraz luk w materialne dowodowym. Istotne jest złożenie wniosków dowodowych oraz odpowiednie sformułowanie pytań do świadków. Wszystkie te czynności zmierzają do wykazania niewinności oskarżonego lub podstaw do umorzenia bądź też warunkowego umorzenia postępowania.

Postępowanie wykonawcze – Prawo karne adwokat Konin

W przypadku wydania wyroku skazującego istnieją możliwości podjęcia postępowania, które doprowadzi do wstrzymania wykonania kary, odbywania kary w warunkach wolnościowych lub też warunkowego zwolnienia.

  1. Dozór elektroniczny Adwokat Konin
    Gdy sąd wyda karę pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze 1,5 roku, wówczas można złożyć wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywania w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu oraz noszenia nadajnika. Dozór elektroniczny jest dobrym sposobem na uniknięcie odbywania kary w więzieniu, jak również pozwala na kontynuowanie pracy oraz innych aktywności życiowych. 
  2. Odroczenie wykonania kary Adwokat Konin
    W przypadku wystąpienia u skazanego choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby sąd jest zobligowany do odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności do czasu jej ustania. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki
  3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie Adwokat Konin
    O zwolnieniu skazanego z odbycia reszty kary decyduje sąd biorąc pod uwagę jego postawę, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary.

Wobec skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej:

– połowy kary;

– 2/3 kary – w przypadku recydywisty;

– 3/4 kary – w przypadku multirecydywisty; 

– 15 lat kary – w przypadku skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności;

– 25 lat kary – w przypadku skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Prowadzenie sprawy karnej – Adwokat Konin Sprawy Karne

Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu obrony w postępowaniach karnych na wszystkich etapach postępowania. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w sprawie karnej Twojej lub najbliższej osoby skontaktuj się z nami mailowo: kontakt@adwokat-szerszen.pl, bądź telefonicznie: 667 121 811.