667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2


Adwokat Poznań
Kancelaria Adwokacka Paweł Szerszeń


Nazywam się Paweł Szerszeń. Jestem adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Aplikację adwokacką odbyłem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.
 
Prowadzę kancelarię adwokacką w Poznaniu. Świadczę pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. Choć główną siedzibą Kancelarii jest Poznań, to działam również na terenie całego kraju.
 
Moja kancelaria powstała z zamiłowania do prawa, a także z chęci udzielania pomocy prawnej osobom znajdującym się w potrzebie. Zapewniam osobiste, pełne zaangażowanie w każdą sprawę, rzetelność oraz profesjonalizm. Moim celem jest satysfakcja klienta oraz poczucie, że powierzone zadanie zostało właściwie wykonane.
 
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania to zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy po to by Wam pomóc.
 
Pozdrawiam,
Paweł Szerszeń

Adwokat Szerszeń Poznań


Adwokat Poznań
Zakres porad prawnych i prowadzonej działalności


Kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego na terenie Poznania i okolic. Reprezentujemy klientów przed urzędami i sądami, w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 
Szeroka współpraca z adwokatami i prawnikami, umożliwia nam prowadzenie spraw w niemal każdej dziedzinie prawa.
 
Nie boimy się skomplikowanych spraw oraz niestandardowych rozwiązań.

Prawo Karne

Prawo Cywilne

Prawo Rodzinne

Prawo Administracyjne

Prawo
Spadkowe

Obsługa Prawna Firm i Spółek

Prawo farmaceutyczne

Pomoc Prawna dla Cudzoziemców

W ramach poszczególnych działów prawa, nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu konkretnych spraw. Poniżej przedstawiamy przykładowy katalog spraw, które z powodzeniem prowadzimy. Jeśli zastanawiasz się czy prowadzimy sprawę, która dotyczy właśnie Ciebie, napisz do nas, a niezwłocznie odpiszemy.

Prawo Karne

Apelacja karna

Apelacja – nasz zespół profesjonalnych adwokatów specjalizuje się w sporządzaniu apelacji w sprawach karnych oraz karno-skarbowych. Przygotowujemy apelację karną zarówno od wyroków sądów rejonowych, jak i sądów okręgowych. Reprezentujemy również oskarżonych na rozprawie.

Kasacja karna

Kasacja – z tego względu, że kasacja karna jest jednym z najtrudniejszych środków odwoławczych, przepisy prawa wymagają, aby została sporządzona i podpisana przez adwokata. Po zapoznaniu się z materiałami sprawy i jej analizie, przygotowujemy oraz składamy kasację karną do Sądu Najwyższego.

Postępowanie przygotowawcze

W postępowaniu przygotowawczym istotne jest, aby podejrzanego reprezentował skuteczny adwokat od spraw karnych. Specjalizacja w tego typu sprawach pomaga znaleźć rozwiązania nieoczywiste, które pozwolą na pozytywne zakończenie sprawy. Odpowiednie prowadzenie postępowania może doprowadzić do zakończenia postępowania bez skierowania aktu oskarżenia do sądu.

Postępowanie sądowe

Odpowiednie reprezentowanie oskarżonego wymaga dobrego adwokata od spraw karnych. W postępowaniu karnym istotne jest złożenie wniosków dowodowych, które zwiększą szanse na uniewinnienie oskarżonego. W sądzie walczymy w imieniu naszych klientów o najlepsze wyroki.

Reprezentowanie pokrzywdzonych

Reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawie karnej Adwokat Poznań – osoba pokrzywdzona w wyniku przestępstwa powinna być reprezentowana przez adwokata, który wywalczy dla niej jak najwyższe odszkodowanie. Zależnie od skutków wywołanych przestępstwem możliwe jest uzyskanie sumy, która pozwoli zadośćuczynić szkodzie która została wyrządzona przestępstwem.

Prawo cywilne

Windykacja należności

Dochodzenie należności – w imieniu naszych klientów sporządzamy wezwania do zapłaty, kierujemy do sądu zawezwania do próby ugodowej, sporządzamy pozwy o zapłatę, reprezentujemy przed sądami, jak również kierujemy sprawy do egzekucji.

Antywindykacja

Antywindykacja – kancelaria podejmuje działania antywindykacyjne, mające na celu obronę naszych klientów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Czynności antywindykacyjne pozwalają zabezpieczenie interesów klienta, w szczególności chronią go przed egzekucją, sprzedażą majątku, czy też koniecznością zapłaty za bezpodstawne roszczenia.

Odszkodowanie po wypadku

Dochodzenie odszkodowania po wypadku – nasz zespół prawników i adwokatów specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia zarówno bezpośrednio od sprawcy wypadku, jak i z jego OC. Pomagamy oszacować dochodzoną kwotę, ustalić plan działania, przygotowujemy pozew, składamy go w sądzie, reprezentujemy na każdym etapie postępowania.

Analiza umów

Analizowanie umów – pomagamy analizować wszelkie umowy pod względem ryzyk. W szczególności wskazujemy na potencjalne zagrożenia i wskazujemy możliwe rozwiązania. Przygotowujemy również wzory umów do wykorzystania w przyszłości.

Ochrona dóbr osobistych

Adwokat Poznań – w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym reprezentujemy zarówno osoby, których dobra osobiste zostały naruszone, jak również osoby które zostały pozwane. Pomagamy w szczególności znaleźć odpowiednie rozwiązanie, sprecyzować żądanie, przygotowujemy pozew oraz reprezentujemy w sądzie.

Apelacja cywilna

Apelacja – w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia w postępowaniu cywilnym nasza kancelaria przygotuje apelację cywilną. Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy ocenimy szanse na skuteczność apelacji oraz będziemy reprezentować klientów przed wszelkimi sądami.

Kasacja cywilna

Kasacja – tego względu, że kasacja cywilna jest jednym z najtrudniejszych środków odwoławczych, przepisy prawa wymagają, aby została sporządzona i podpisana przez adwokata. Po zapoznaniu się ze sprawą, przygotowujemy oraz składamy kasację cywilną do Sądu Najwyższego.

Prawo rodzinne i spadkowe

Rozwody

Prawnik od rozwodów Poznań – zespół naszej kancelarii specjalizuje się w prowadzeniu rozwodów zarówno bez orzekania o winie, jak i z orzekaniem o winie. W toku postępowania rozwodowego rozstrzygnięciu podlega wiele kwestii, zarówno dotyczących alimentów, opieki nad dzieckiem, czy też winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, które mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłości każdego z małżonków.

Alimenty

Dochodzenie alimentów – nasi adwokaci posiadają niezbędne doświadczenie w dochodzeniu alimentów. Pomagamy ustalić dochodzoną kwotę oraz zebrać materiał dowodowy. Już w pozwie składamy wniosek o zabezpieczenie, który pozwala na uzyskiwanie alimentów na czas trwania procesu.

Podział majątku

Podział Majątku – po uzyskaniu przez strony rozwodu, często pozostają między nimi do rozstrzygnięcia kwestie majątkowe. Pomagamy znaleźć optymalne rozwiązanie, które zabezpieczy przyszłość naszego klienta. W szczególności sporządzamy wniosek o podział majątku oraz reprezentujemy klientów przed sądami.

Zachowek

Dochodzenie Zachowku – zespół naszych prawników pomaga ustalić klientom czy przysługuje im prawo do zachowku oraz w jakiej wysokości. Co do zasady zachowek przysługuje osobom, nie zostali powołani do spadku w testamencie, a byliby spadkobiercami ustawowymi. Sporządzamy pozwy o zachowek oraz reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania.

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku – nasza kancelaria pomaga klientom w prowadzeniu spraw spadkowych. W przypadku stwierdzenia nabycia spadku ustalamy kto nabył prawa do spadku po spadkobiercy i składamy w tym zakresie niezbędne wnioski do sądu, celem wykazania praw spadkobiercy.

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie – wydziedziczenie oznacza pozbawienie najbliższych członków rodziny prawa do zachowku. Prawo zezwala na wydziedziczenie jedynie w konkretnych przypadkach. Nasz zespół adwokatów w ramach postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, wykazuje w imieniu klientów, że podstawy do wydziedziczenia nie zaszły, a w konsekwencji przysługuje im prawo do zachowku.

Prawo administracyjne

Adwokat od spraw administracyjnych Poznań

Prawo budowlane

Prawnik od spraw budowlanych Poznań – nasza kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa budowlanego. Reprezentujemy na każdym etapie sprawy, w tym przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz przed Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Analizujemy stan faktyczny, wybieramy najbardziej skuteczne rozwiązania, przygotowujemy odwołania od decyzji, a w razie potrzeby składamy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo wodne

Adwokat od prawa wodnego Poznań – zespół naszych prawników reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa wodnego w postępowaniach administracyjnych dotyczących udzielania zgód wodnoprawnych, w tym przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych, wydawania pozwoleń wodnoprawnych oraz innych występując przed Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz przed sądami administracyjnymi.

Prawo podatkowe

Prawnik od spraw podatkowych Poznań – reprezentujemy naszych klientów w sporach z Urzędami Skarbowymi. W szczególności przygotowujemy odwołania od decyzji podatkowych oraz skargi do sądów administracyjnych. Reprezentujemy na każdym etapie sprawy w tym przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, Dyrektorem Izby Skarbowej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo energetyczne

Prawnik od prawa energetycznego Poznań – świadczymy usługi doradztwa w zakresie prawa energetycznego na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. W szczególności doradzamy w procesie inwestycyjnym, przygotowujemy i negocjujemy umowy, reprezentujemy w postępowaniach przez Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz w sporach powstałych na tle wykonywania działalności energetycznej.

Akty prawa miejscowego

Adwokat w sprawach aktów prawa miejscowego Poznań – w przypadku, gdy akt prawa miejscowego obowiązujący na danym obszarze np. województwa lub gminy, narusza interesy naszych klientów, wówczas pomagamy w ich zaskarżaniu oraz wzruszaniu. Najczęstsze sprawy związane z zaskarżeniem aktów prawa miejscowego dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zwrot dotacji

Prawnik od spraw administracyjnych Poznań – nasza kancelaria reprezentuje klientów w sprawach, w których zostali zobowiązani do zwrotu dotacji. W szczególności przygotowujemy odwołania oraz skargi zarówno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Zespół naszych adwokatów świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów leczniczych oraz klientów indywidualnych w sprawach związanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W szeregu spraw występujemy przed Dyrektorami Oddziałów Wojewódzkich oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Składamy odwołania od decyzji, a w razie konieczności kierujemy sprawę na drogę sądową.


Inne

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Prawnik od spraw cudzoziemców – pomagamy cudzoziemcom w legalizowaniu pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności sporządzamy wnioski, odwołania oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych. Reprezentujemy również cudzoziemców we wszelkich innych postępowaniach, w tym postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych.

Odwołanie od stopnia niepełnosprawności

Nasi adwokaci specjalizują się w sporządzaniu odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ustalamy, jakie dokumenty należy przedłożyć, sporządzamy odwołania do sądu oraz reprezentujemy na każdym etapie sprawy.

Upadłość konsumencka

Kancelaria w ramach prowadzonej działalności sporządza wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W szczególności analizujemy sprawę, sporządzamy i składamy do sądu wnioski o ogłoszenie upadłości oraz reprezentujemy wnioskodawców na każdym etapie postępowania, w tym także przed sędzią komisarzem, syndykiem oraz wierzycielami.

Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe

Wniosek o ubezwłasnowolnienie – składamy w imieniu naszych klientów wnioski o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe osób starszych, schorowanych, mających zaburzenia psychiczne czy też upośledzonych umysłowo. Pomagamy przygotować niezbędną dokumentację, opisać stan faktyczny oraz reprezentujemy w sądzie na każdym etapie postępowania.

Prawo farmaceutyczne

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną m.in. aptek, hurtowni farmaceutycznych, placówek obrotu pozaaptecznego, producentów leków oraz innych firm farmaceutycznych. Wspieramy właścicieli przedsiębiorstw w prowadzonej działalności. Reprezentujemy właścicieli aptek oraz farmaceutów, w przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej oraz finansowej.  Reprezentujemy w sporach z organami władzy publicznej nadzorującymi branżę farmaceutyczną, m.in. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, terenowymi organami inspekcji sanitarnej, wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

Blog

Cyberprzestępczość

Cyberprzestępczość, zwana jest również przestępczością komputerową lub internetową. Związana jest ona z dokonaniem przestępstwa przy wykorzystaniu komputera, sieci komputerowej lub urządzeń sieciowych. W Polsce istnieje specjalna komórka policyjna zajmująca się…

Potrzebujesz pomocy lub porady prawnej?
Obsługuję Poznań i okolice: Śrem, Gniezno, Oborniki, Środa Wielkopolska, Kościan, Września, Konin i inne.

Pozwól sobie pomóc! Skontaktuj się: 667 121 811

667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Adres: ul. Seweryna Mielżyńskiego 25/2, 61-725 Poznań