667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7


Adwokat Poznań
Kancelaria Adwokacka Paweł Szerszeń


Nazywam się Paweł Szerszeń. Jestem adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Aplikację adwokacką odbyłem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.
 
Prowadzę kancelarię adwokacką w Poznaniu. Świadczę pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. Choć główną siedzibą Kancelarii jest Poznań, to działam również na terenie całego kraju.
 
Moja kancelaria powstała z zamiłowania do prawa, a także z chęci udzielania pomocy prawnej osobom znajdującym się w potrzebie. Zapewniam osobiste, pełne zaangażowanie w każdą sprawę, rzetelność oraz profesjonalizm. Moim celem jest satysfakcja klienta oraz poczucie, że powierzone zadanie zostało właściwie wykonane.
 
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania to zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy po to by Wam pomóc.
 
Pozdrawiam,
Paweł Szerszeń
adwokat Poznań

Adwokat Szerszeń Poznań


Adwokat Poznań – Zakres porad prawnych i prowadzonej działalności


Kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego na terenie Poznania i okolic. Reprezentujemy klientów przed urzędami i sądami, w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 
Szeroka współpraca z adwokatami i prawnikami, umożliwia nam prowadzenie spraw w niemal każdej dziedzinie prawa.
 
Nie boimy się skomplikowanych spraw oraz niestandardowych rozwiązań.

Prawo Karne

Prawo Cywilne

Prawo Rodzinne oraz Spadkowe

Prawo Administracyjne

Obsługa Przedsiębiorców

Pomoc prawna dla cudzoziemców

W ramach poszczególnych działów prawa, nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu konkretnych spraw. Poniżej przedstawiamy przykładowy katalog spraw, które z powodzeniem prowadzimy. Jeśli zastanawiasz się czy prowadzimy sprawę, która dotyczy właśnie Ciebie, napisz do nas, a niezwłocznie odpiszemy.

Prawo Karne

Apelacja karna

Apelacja Adwokat Poznań – nasz zespół profesjonalnych adwokatów specjalizuje się w sporządzaniu apelacji w sprawach karnych oraz karno-skarbowych. Przygotowujemy apelację karną zarówno od wyroków sądów rejonowych, jak i sądów okręgowych. Reprezentujemy również oskarżonych na rozprawie.

Kasacja karna

Kasacja Adwokat Poznań – z tego względu, że kasacja karna jest jednym z najtrudniejszych środków odwoławczych, przepisy prawa wymagają, aby została sporządzona i podpisana przez adwokata. Po zapoznaniu się z materiałami sprawy i jej analizie, przygotowujemy oraz składamy kasację karną do Sądu Najwyższego.

Postępowanie przygotowawcze

W postępowaniu przygotowawczym istotne jest, aby podejrzanego reprezentował skuteczny adwokat od spraw karnych. Specjalizacja w tego typu sprawach pomaga znaleźć rozwiązania nieoczywiste, które pozwolą na pozytywne zakończenie sprawy. Odpowiednie prowadzenie postępowania może doprowadzić do zakończenia postępowania bez skierowania aktu oskarżenia do sądu.

Postępowanie sądowe

Odpowiednie reprezentowanie oskarżonego wymaga dobrego adwokata od spraw karnych. W postępowaniu karnym istotne jest złożenie wniosków dowodowych, które zwiększą szanse na uniewinnienie oskarżonego. W sądzie walczymy w imieniu naszych klientów o najlepsze wyroki.

Reprezentowanie pokrzywdzonych

Reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawie karnej Adwokat Poznań – osoba pokrzywdzona w wyniku przestępstwa powinna być reprezentowana przez adwokata, który wywalczy dla niej jak najwyższe odszkodowanie. Zależnie od skutków wywołanych przestępstwem możliwe jest uzyskanie sumy, która pozwoli zadośćuczynić szkodzie która została wyrządzona przestępstwem.

Prawo rodzinne i spadkowe

Rozwody

Prawnik od rozwodów Poznań – zespół naszej kancelarii specjalizuje się w prowadzeniu rozwodów zarówno bez orzekania o winie, jak i z orzekaniem o winie. W toku postępowania rozwodowego rozstrzygnięciu podlega wiele kwestii, zarówno dotyczących alimentów, opieki nad dzieckiem, czy też winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, które mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłości każdego z małżonków.

Alimenty

Dochodzenie alimentów Adwokat Poznań – nasi adwokaci posiadają niezbędne doświadczenie w dochodzeniu alimentów. Pomagamy ustalić dochodzoną kwotę oraz zebrać materiał dowodowy. Już w pozwie składamy wniosek o zabezpieczenie, który pozwala na uzyskiwanie alimentów na czas trwania procesu.

Podział majątku

Podział Majątku Adwokat Poznań – po uzyskaniu przez strony rozwodu, często pozostają między nimi do rozstrzygnięcia kwestie majątkowe. Pomagamy znaleźć optymalne rozwiązanie, które zabezpieczy przyszłość naszego klienta. W szczególności sporządzamy wniosek o podział majątku oraz reprezentujemy klientów przed sądami.

Zachowek

Dochodzenie Zachowku Adwokat Poznań – zespół naszych prawników pomaga ustalić klientom czy przysługuje im prawo do zachowku oraz w jakiej wysokości. Co do zasady zachowek przysługuje osobom, nie zostali powołani do spadku w testamencie, a byliby spadkobiercami ustawowymi. Sporządzamy pozwy o zachowek oraz reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania.

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku Adwokat Poznań – nasza kancelaria pomaga klientom w prowadzeniu spraw spadkowych. W przypadku stwierdzenia nabycia spadku ustalamy kto nabył prawa do spadku po spadkobiercy i składamy w tym zakresie niezbędne wnioski do sądu, celem wykazania praw spadkobiercy.

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie Adwokat Poznań – wydziedziczenie oznacza pozbawienie najbliższych członków rodziny prawa do zachowku. Prawo zezwala na wydziedziczenie jedynie w konkretnych przypadkach. Nasz zespół adwokatów w ramach postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, wykazuje w imieniu klientów, że podstawy do wydziedziczenia nie zaszły, a w konsekwencji przysługuje im prawo do zachowku.

Prawo cywilne

Windykacja należności

Dochodzenie należności Adwokat Poznań – w imieniu naszych klientów sporządzamy wezwania do zapłaty, kierujemy do sądu zawezwania do próby ugodowej, sporządzamy pozwy o zapłatę, reprezentujemy przed sądami, jak również kierujemy sprawy do egzekucji.

Antywindykacja

Antywindykacja Adwokat Poznań – kancelaria podejmuje działania antywindykacyjne, mające na celu obronę naszych klientów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Czynności antywindykacyjne pozwalają zabezpieczenie interesów klienta, w szczególności chronią go przed egzekucją, sprzedażą majątku, czy też koniecznością zapłaty za bezpodstawne roszczenia.

Odszkodowanie po wypadku

Dochodzenie odszkodowania po wypadku Adwokat Poznań – nasz zespół prawników i adwokatów specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia zarówno bezpośrednio od sprawcy wypadku, jak i z jego OC. Pomagamy oszacować dochodzoną kwotę, ustalić plan działania, przygotowujemy pozew, składamy go w sądzie, reprezentujemy na każdym etapie postępowania.

Analiza umów

Analizowanie umów Adwokat Poznań – pomagamy analizować wszelkie umowy pod względem ryzyk. W szczególności wskazujemy na potencjalne zagrożenia i wskazujemy możliwe rozwiązania. Przygotowujemy również wzory umów do wykorzystania w przyszłości.

Ochrona dóbr osobistych

Adwokat Poznań – w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym reprezentujemy zarówno osoby, których dobra osobiste zostały naruszone, jak również osoby które zostały pozwane. Pomagamy w szczególności znaleźć odpowiednie rozwiązanie, sprecyzować żądanie, przygotowujemy pozew oraz reprezentujemy w sądzie.

Apelacja cywilna

Adwokat Poznań Apelacja – w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia w postępowaniu cywilnym nasza kancelaria przygotuje apelację cywilną. Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy ocenimy szanse na skuteczność apelacji oraz będziemy reprezentować klientów przed wszelkimi sądami.

Kasacja cywilna

Adwokat Poznań Kasacja – tego względu, że kasacja cywilna jest jednym z najtrudniejszych środków odwoławczych, przepisy prawa wymagają, aby została sporządzona i podpisana przez adwokata. Po zapoznaniu się ze sprawą, przygotowujemy oraz składamy kasację cywilną do Sądu Najwyższego.

Inne

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Prawnik od spraw cudzoziemców – pomagamy cudzoziemcom w legalizowaniu pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności sporządzamy wnioski, odwołania oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych. Reprezentujemy również cudzoziemców we wszelkich innych postępowaniach, w tym postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych.

Odwołanie od stopnia niepełnosprawności

Adwokat Poznań odwołanie od stopnia niepełnosprawności – nasi adwokaci specjalizują się w sporządzaniu odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ustalamy, jakie dokumenty należy przedłożyć, sporządzamy odwołania do sądu oraz reprezentujemy na każdym etapie sprawy.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka Adwokat Poznań – kancelaria w ramach prowadzonej działalności sporządza wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W szczególności analizujemy sprawę, sporządzamy i składamy do sądu wnioski o ogłoszenie upadłości oraz reprezentujemy wnioskodawców na każdym etapie postępowania, w tym także przed sędzią komisarzem, syndykiem oraz wierzycielami.

Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe

Wniosek o ubezwłasnowolnienie adwokat Poznań – składamy w imieniu naszych klientów wnioski o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe osób starszych, schorowanych, mających zaburzenia psychiczne czy też upośledzonych umysłowo. Pomagamy przygotować niezbędną dokumentację, opisać stan faktyczny oraz reprezentujemy w sądzie na każdym etapie postępowania.

Skontaktuj się z nami


  Potrzebujesz pomocy lub porady prawnej?
  Obsługuję Poznań i okolice: Śrem, Gniezno, Oborniki, Środa Wielkopolska, Kościan, Września, Konin i inne.

  Pozwól sobie pomóc! Skontaktuj się: 667 121 811

  667 121 811

  kontakt@adwokat-szerszen.pl

  Pon – Pt 08:00-17:30 | Adres: ul. Szewska 3/7, 61 – 760 Poznań

  Blog