667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Windykacja należności

Dochodzenie należności – windykacja adwokat Poznań Jednym z głównych obszarów działania naszej kancelarii jest dochodzenie zapłaty. Podstawa żądania zapłaty może być różna, np. brak zwrotu pożyczki, brak zapłaty za zakupioną rzecz, brak zapłaty za wykonaną usługę itd.   Wezwanie do zapłaty – Windykacja należności – windykacja adwokat Poznań Pierwszym krokiem jest wezwanie dłużnika do zapłaty. … Czytaj dalej

Odszkodowanie po wypadku

Odszkodowanie po wypadku – adwokat Poznań Gdy dojdzie do wypadku, w którym zostaniemy poszkodowani, wówczas przysługuje nam żądanie zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Ubezpieczyciele zaniżają kwoty przyznawane z tego tytułu, dlatego jedyną możliwością, aby uzyskać kwotę, która realnie nam przysługuje jest wystąpienie na drogę sądową. Odszkodowanie z OC sprawcy – odszkodowania adwokat Poznań Dochodzić należnej nam … Czytaj dalej

Jazda po alkoholu – postępowanie dowodowe

Jazda po alkoholu – Skuteczny Adwokat Poznań Po zakończeniu postępowania przygotowawczego, prokurator kieruje do sądu akt oskarżenia. W sprawach, w których podejrzany prowadził samochód po alkoholu lub narkotykach, istotne jest złożenie wniosków dowodowych, które przyczynią się do wydania najkorzystniejszego wyroku. Wnioski osobowe – przesłuchanie osób, które mają informacje o zdarzeniu, w szczególności przyczyn prowadzenia pojazdu przez oskarżonego, … Czytaj dalej

Alimenty wstecz – czyli czy można uzyskać alimenty za poprzednie lata ?

Alimenty Wstecz – Skuteczny Adwokat Alimenty Poznań Co do zasady alimenty zasądza się na przyszłość, bowiem mają one być przeznaczone na bieżące potrzeby dziecka.  Możliwe jest jednak wystąpienie do sądu o zwrot poniesionych kosztów utrzymania dziecka (roszczenie regresowe). Przykładowo jeżeli na utrzymanie dziecka łożył jeden z rodziców, a drugi od tego obowiązku się uchylał, wówczas … Czytaj dalej

Uprawnienie policjantów oraz żołnierzy do uzyskania dwóch emerytur

Emerytury Policyjne – Adwokat Poznań W dniu 24 stycznia 2019 r. doszło do wydania przełomowego wyroku przez Sąd Najwyższy w zakresie uprawnienia funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym policjantów i żołnierzy do wypłaty dwóch świadczeń emerytalnych z FUS oraz ZUS. Sąd Najwyższy (sygn. akt.: I UK 426/17) wskazał, że nie wszyscy funkcjonariusze służb mundurowych, w tym policjanci oraz … Czytaj dalej

Rozwód

Rozwód Sprawy rozwodowe stanowią największy odsetek spraw z zakresu prawa rodzinnego. Według danych GUS średnia roczna ilość rozwodów zamyka się w przedziale 50-60 tysięcy rocznie. Skuteczny Adwokat Poznań 1. Warunki rozwodu Sąd może orzec rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład pożycia jest zupełny, jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze … Czytaj dalej

Alimenty na dziecko

Alimenty, obok spraw rozwodowych są jednymi z najczęstszych z zakresu prawa rodzinnego. Odpowiednie przygotowanie sprawy i sporządzenie pism zwiększa szanse na korzystne rozstrzygnięcie. W naszym artykule odpowiadamy na najczęstsze pytania zadawane przez klientów. Alimenty Prawnik Poznań Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów? Rodzice obowiązani są do płacenia alimentów na dziecko, które nie jest jeszcze w … Czytaj dalej

Czym jest antywindykacja?

Antywindykacja obejmujące szereg czynności podejmowanych w toku postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego, mające na celu poszanowanie praw dłużnika oraz wierzyciela. W szczególności, w trakcie dochodzenia należności przez instytucje finansowe jak banki, parabanki, fundusze sekurytyzacyjne oraz inwestycyjne, konieczna jest rzetelna i szczegółowa analiza stanu faktycznego oraz prawnego. Zależnie od etapu na jakim znajduje się windykacja należności, przepisy … Czytaj dalej

Jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Katalog możliwych do zastosowania kar jest szeroki i to sąd biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy decyduje o jej rozmiarze. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, … Czytaj dalej

Jak uniknąć więzienia?

Po wydaniu wyroku przez sąd karny i orzeczeniu bezwzględnej kary pozbawienia wolności, powstaje pytanie czy jest możliwość, aby uniknąć odbywania kary w zakładzie karnym. Przepisy prawa przewidują możliwość odbywania kary w miejscu zamieszkania, przerwy w odbywaniu kary, czy też odroczenia jej wykonywania. Adwokat Poznań Sprawy Karne Dozór Elektroniczny Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego polega na … Czytaj dalej