667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Jak ustalić majątek zmarłego?

Zdarzają się sytuację, gdy nasi klienci dziedziczą spadek po zmarłym lub są uprawnieni do zachowku, jednak nie wiedzą co wchodzi w skład spadku. Rozwiązaniem tej sytuacji jest sporządzenie spisu inwentarza przez notariusza. Spis inwentarza pozwala na ustalenie składu spadku – tj. nieruchomości, pieniędzy na koncie bankowych, własności samochodu, długów itp. Spisu inwentarza może dokonać komornik, … Czytaj dalej

Zamiana prac społecznych na potrącanie wynagrodzenia

Wymierzając karę, sąd bierze pod uwagę między innymi cele wychowawcze i zapobiegawcze, stopień społecznej szkodliwości czynu, a także konieczność kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.  Jedną z kar, którą może wymierzyć sąd w postępowaniu karnym jest kara ograniczenia wolności, a więc tzw. prace społeczne. Kara ta polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy w wymiarze od 20 do … Czytaj dalej

Wykreślenie karalności z rejestru

Prowadząc działalność adwokacką, wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdy dane zawarte w karcie karnej uzyskanej z Krajowego Rejestru Karnego nie były aktualne. Wykreślenie karalności z Krajowego Rejestru Karnego może mieć istotne znaczenie np. dla uzyskania pracy, wymierzonej kary w toczącym się postępowaniu karny, uwzględnienia wniosku o dozór elektroniczny i wielu innych. Kiedy dochodzi do zatarcia … Czytaj dalej

Przestępstwa seksualne

W niniejszym artykule zostaną omówione najczęściej popełniane przestępstwa seksualne takie jak: gwałt, molestowanie, pornografia, seksualne wykorzystanie małoletniego. Gwałt – a dokładniej zgwałcenie – jest jednym z najpoważniejszym przestępstw seksualnych.  Uregulowany jest w art. 197 Kodeksu Karnego.  Przestępstwo to polega na doprowadzeniu innej osoby do obcowania płciowego poprzez przemoc, groźbę lub podstęp. Poprzez przemoc rozumie się … Czytaj dalej

Znęcanie

Przestępstwo znęcania się jest określone w art. 207 Kodeksu Karnego. Zgodnie z jego treściązabronione jest znęcani się fizyczne lub psychiczne nad osobą w stosunku zależności odsprawcy lub osobą najbliższą. Co podchodzi pod znęcanie psychiczne ? Znęcanie psychiczne może polegać w szczególności na znieważaniu, poniżaniu, obrażaniu,leżeniu, upokarzaniu, straszeniu, wyszydzaniu. Co podchodzi pod znęcanie fizyczne ? Natomiast … Czytaj dalej

Stwierdzenie nabycia spadku

Po śmierci najbliższej osoby niezbędne jest uregulowanie jej spraw. Postępowanie o stwierdzenienabycia spadku pozwala nam na uzyskanie postanowienia sądu, które stanowi podstawę dowykazania, kto i w jakim ułamku dziedziczy po spadkodawcy. Jaki sąd rozpoznaje sprawy o stwierdzenie nabycia spadku? Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku rozpoznaje wydział cywilny, sądu rejonowego ostatniegomiejsca zamieszkania spadkodawcy (osoby zmarłej). Jeżeli … Czytaj dalej

Podrobienie podpisu lub dokumentu

Zgodnie z art. 270 Kodeksu Karnego zakazane jest podrabianie, przerabianie lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego, jak również podrobienie podpisu. Istotne jest, że przepis ten chroni zaufanie publiczne do dokumentów i złożenie podpisu za inną osobę pod dokumentem (nawet przy jej zgodzie) jest karane. Na czym polega podrobienie, przerobienie, fałszowanie dokumentu ? Aby można było … Czytaj dalej

Przestępstwo oszustwa

Oszustwo jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Może ono przybrać różne formy oraz jest surowo karane. Potocznie bywa nazywane wyłudzeniem. Na czym polega oszustwo ? Aby doszło do oszustwa sprawca musi doprowadzić poszkodowanego do niekorzystnego rozporządzenia cudzym lub swoim majątkiem. Do momentu, kiedy rozporządzenie mieniem nastąpi, można mówić tylko o usiłowaniu oszustwa. Z … Czytaj dalej

Sprawa spadkowa – etapy postępowania

Śmierć najbliższej osoby jest dla wszystkich negatywnym przeżyciem emocjonalnym. Jednak po żałobie nadchodzi czas na uregulowanie spraw zmarłego. W niniejszym artykule zostaną przedstawione etapy postępowania spadkowego. Pierwszy etap sprawy spadkowej – stwierdzenie praw do spadku Pierwszym krokiem jaki należy uczynić, aby uregulować sprawy po zmarłej osobie jest uzyskanie potwierdzenia praw do spadku. Możemy to uczynić … Czytaj dalej

Sprawa karna – etapy postępowania

W niniejszym artykule zostanie przedstawione z jakich etapów postępowania składa się sprawa karna oraz jak wygląda udział adwokata. Przepisy karne są bardzo skomplikowane, dlatego ważne jest, aby oskarżony miał dobre rozeznanie jakie są jego prawa i obowiązki. Pierwszy etap sprawy karnej – postępowanie przygotowawcze Pierwszym etapem postępowania karnego, zgodnie z Kodeksem Karnym jest postępowanie przygotowawcze. … Czytaj dalej