667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Stwierdzenie nabycia spadku

Po śmierci najbliższej osoby niezbędne jest uregulowanie jej spraw. Postępowanie o stwierdzenienabycia spadku pozwala nam na uzyskanie postanowienia sądu, które stanowi podstawę dowykazania, kto i w jakim ułamku dziedziczy po spadkodawcy. Jaki sąd rozpoznaje sprawy o stwierdzenie nabycia spadku? Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku rozpoznaje wydział cywilny, sądu rejonowego ostatniegomiejsca zamieszkania spadkodawcy (osoby zmarłej). Jeżeli … Czytaj dalej

Podrobienie podpisu lub dokumentu

Zgodnie z art. 270 Kodeksu Karnego zakazane jest podrabianie, przerabianie lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego, jak również podrobienie podpisu. Istotne jest, że przepis ten chroni zaufanie publiczne do dokumentów i złożenie podpisu za inną osobę pod dokumentem (nawet przy jej zgodzie) jest karane. Na czym polega podrobienie, przerobienie, fałszowanie dokumentu ? Aby można było … Czytaj dalej

Przestępstwo oszustwa

Oszustwo jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Może ono przybrać różne formy oraz jest surowo karane. Potocznie bywa nazywane wyłudzeniem. Na czym polega oszustwo ? Aby doszło do oszustwa sprawca musi doprowadzić poszkodowanego do niekorzystnego rozporządzenia cudzym lub swoim majątkiem. Do momentu, kiedy rozporządzenie mieniem nastąpi, można mówić tylko o usiłowaniu oszustwa. Z … Czytaj dalej

Sprawa spadkowa – etapy postępowania

Śmierć najbliższej osoby jest dla wszystkich negatywnym przeżyciem emocjonalnym. Jednak po żałobie nadchodzi czas na uregulowanie spraw zmarłego. W niniejszym artykule zostaną przedstawione etapy postępowania spadkowego. Pierwszy etap sprawy spadkowej – stwierdzenie praw do spadku Pierwszym krokiem jaki należy uczynić, aby uregulować sprawy po zmarłej osobie jest uzyskanie potwierdzenia praw do spadku. Możemy to uczynić … Czytaj dalej

Sprawa karna – etapy postępowania

W niniejszym artykule zostanie przedstawione z jakich etapów postępowania składa się sprawa karna oraz jak wygląda udział adwokata. Przepisy karne są bardzo skomplikowane, dlatego ważne jest, aby oskarżony miał dobre rozeznanie jakie są jego prawa i obowiązki. Pierwszy etap sprawy karnej – postępowanie przygotowawcze Pierwszym etapem postępowania karnego, zgodnie z Kodeksem Karnym jest postępowanie przygotowawcze. … Czytaj dalej

Blokada alkoholowa

W przypadku kierowania samochodu pod wpływem alkoholu lub spowodowania poważnegowypadku sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.W niniejszym artykule zostaną przedstawione możliwości skrócenia orzeczonego zakazuprowadzenia samochodów i innych pojazdów mechanicznych.Adwokat posiadający doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w szczególności wzakresie ruchu drogowego, będzie umiał znaleźć odpowiednie rozwiązanie celem skróceniaokresu zakazu prowadzenia pojazdów. Na jaki okres sąd może … Czytaj dalej

Sprawy karne – prawnik i adwokat w postępowaniu karnym

W niniejszym artykule chcę przybliżyć Państwu to, jaką rolę pełni adwokat w postępowaniu karnym. Wyjaśnię również w jaki sposób może pomóc podejrzanemu oraz oskarżonemu. Osoby, które dostają wezwanie w charakterze podejrzanego na prokuraturę lub policję albo są zatrzymani – nie wiedzą jak się zachować. Jeśli dostałeś wezwanie do stawienia w charakterze podejrzanego to zapewne zostanie … Czytaj dalej

Waloryzacja renty od ubezpieczyciela

Wielu poszkodowanych, którym została zasądzona renta od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, nie zdaje sobie sprawy, że istnieje możliwość jej podwyższenia. W przypadku, gdy minęło kilka lat od wydania wyroku sądowego, uzyskana renta nie przedstawia już takiej samej wartości, jak w momencie jej przyznania. Renta powypadkowa ma na celu naprawienie szkody wyrządzonej wypadkiem, a wynikającej ze spadku … Czytaj dalej

Kapitalizacja renty

Renta powypadkowa jest przyznawana od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Ma ona na celu zabezpieczenie finansowe poszkodowanego i naprawienie szkody, wynikającej ze spadku lub utraty dochodów, czy też zwiększonych kosztów życia po wypadku. W przypadku zasądzenia takiego świadczenia, ubezpieczyciel jest zobowiązany do comiesięcznej wypłaty kwot na konto poszkodowanego. Co to znaczy kapitalizacja renty? Ubezpieczyciele coraz częściej proponują … Czytaj dalej

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Coraz więcej cudzoziemców mieszkających w Polsce, postanawia się tutaj ustatkować i zakupić nieruchomość. Jednak zakup wymarzonej nieruchomości przez cudzoziemca może być związany z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia jest zakup: tzw. samodzielnego lokalu mieszkalnego; lokalu lub udziału w lokalu przeznaczonym na garaż; nieruchomości – gdy cudzoziemiec mieszka w Polsce co najmniej … Czytaj dalej