667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Cyberprzestępczość

Cyberprzestępczość, zwana jest również przestępczością komputerową lub internetową. Związana jest ona z dokonaniem przestępstwa przy wykorzystaniu komputera, sieci komputerowej lub urządzeń sieciowych. W Polsce istnieje specjalna komórka policyjna zajmująca się przestępczością komputerową tj. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Kodeks Karny reguluje kilka typów przestępstw związanych z cyberprzestępczością. W szczególności można wyróżnić: art. 268a k.k. tj. niszczenie … Czytaj dalej

Zamiana prac społecznych na karę więzienia

Do zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności dochodzi wprzypadku uchylania się przez skazanego od jej wykonywania. Za uchylenie się od wykonywania prac społecznych może zostać uznane:1) Brak podjęcia pracy społecznej w terminie ustalonym przez kuratora;2) Zaprzestanie wykonywania prac społecznych lub wykonywanie ich w mniejszymwymiarze miesięcznym niż przewidziany w wyroku;3) Unikanie kontaktu z kuratorem. … Czytaj dalej

Sprzedaż i zakup nieruchomości przez osobę przebywającą zagranicą

W naszej kancelarii coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdy osoby przebywające zagranicą chcąsprzedać lub nabyć nieruchomość w Polsce. Może do tego dojść np. przy odziedziczeniunieruchomości lub braku potrzeby dalszego posiadania majątku w Polsce. Ze względu na odległość lub obowiązki służbowe nie każdy ma możliwość przylotu do Polski izałatwienia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz stawienia się … Czytaj dalej

Purchase and sale of apartments and real estate in Poland

More and more clients from abroad contact our law firm to invest in an apartment or other type of real estate in Poland. Since 2015, apartments in Poland have become more expensive on the secondary market by 87% and on the primary market by 95%. The purchase of apartment or real estate in Poland itself … Czytaj dalej

OBYWATELSTWO POLSKIE

Kompetencje do nadania obywatelstwa polskiego posiada jedynie Prezydent Polski.Obywatelstwo polskie może zostać nadane przez Prezydenta RP, każdemu cudzoziemcowi.Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Polski, składa się, za pośrednictwem wojewody lub konsula. Można go złożyć osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenie podpisu może zrobić notariusz, wojewoda lub konsul. Istotne jest, że wszelkie dokumenty … Czytaj dalej

Jak ustalić majątek zmarłego?

Zdarzają się sytuację, gdy nasi klienci dziedziczą spadek po zmarłym lub są uprawnieni do zachowku, jednak nie wiedzą co wchodzi w skład spadku. Rozwiązaniem tej sytuacji jest sporządzenie spisu inwentarza przez notariusza. Spis inwentarza pozwala na ustalenie składu spadku – tj. nieruchomości, pieniędzy na koncie bankowych, własności samochodu, długów itp. Spisu inwentarza może dokonać komornik, … Czytaj dalej

Zamiana prac społecznych na potrącanie wynagrodzenia

Wymierzając karę, sąd bierze pod uwagę między innymi cele wychowawcze i zapobiegawcze, stopień społecznej szkodliwości czynu, a także konieczność kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.  Jedną z kar, którą może wymierzyć sąd w postępowaniu karnym jest kara ograniczenia wolności, a więc tzw. prace społeczne. Kara ta polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy w wymiarze od 20 do … Czytaj dalej

Wykreślenie karalności z rejestru

Prowadząc działalność adwokacką, wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdy dane zawarte w karcie karnej uzyskanej z Krajowego Rejestru Karnego nie były aktualne. Wykreślenie karalności z Krajowego Rejestru Karnego może mieć istotne znaczenie np. dla uzyskania pracy, wymierzonej kary w toczącym się postępowaniu karny, uwzględnienia wniosku o dozór elektroniczny i wielu innych. Kiedy dochodzi do zatarcia … Czytaj dalej

Przestępstwa seksualne

W niniejszym artykule zostaną omówione najczęściej popełniane przestępstwa seksualne takie jak: gwałt, molestowanie, pornografia, seksualne wykorzystanie małoletniego. Gwałt – a dokładniej zgwałcenie – jest jednym z najpoważniejszym przestępstw seksualnych.  Uregulowany jest w art. 197 Kodeksu Karnego.  Przestępstwo to polega na doprowadzeniu innej osoby do obcowania płciowego poprzez przemoc, groźbę lub podstęp. Poprzez przemoc rozumie się … Czytaj dalej