667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Bójka i pobicie – co grozi ?

Kodeks karny rozróżnia pojęcie bójki i pobicia. Bójka jest to zdarzenie, w którym udział biorąc co najmniej trzy osoby i każda z nich jednocześnie atakuje i broni się. Nie można wskazać strony wyłączenie atakującej i wyłącznie broniącej się. Natomiast pobicie to zdarzenie, w którym również biorąc udział co najmniej trzy osoby, ale można wyodrębnić stronę … Czytaj dalej

Proces o zniesławienie – czy warto?

Zniesławienie można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Jako odpowiedzialność karną oraz odpowiedzialność cywilną.  W tym artykule przybliżę Państwu oba aspekty Zniesławienie Adwokat Poznań – Aspekt Karny – Adwokat od Spraw Karnych Poznań Zgodnie z art. 212 §  1 i 2 Kodeksu Karnego: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości … Czytaj dalej

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie – definicja kodeksowa – adwokat Poznań Zgodnie z art.  445 §  1 Kodeksu Cywilnego: „W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. O jakie wypadki więc chodzi?  Sąd może zasądzić na rzecz powoda odpowiednią kwotę, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Natomiast … Czytaj dalej

Prawo budowlane – Zaskarżanie decyzji do WSA i NSA

W przypadku wydania negatywnej decyzji przez organy nadzoru budowlanego, przysługuje od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Natomiast od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego Termin na wniesienie skargi w sprawach z zakresu Prawa Budowlanego – adwokat od spraw budowlanych Termin na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi … Czytaj dalej

Prawo budowlane – Postępowanie przed Organami Nadzoru Budowlanego

Prawo budowlane jest gałęzią prawa wymagającą specjalistycznej wiedzy. Przepisy prawa nakładają na uczestników procesu budowlanego tj. inwestora, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownika budowy szereg obowiązków. Natomiast obiekty budowlane muszą spełniać wymagania wskazane w Prawie Budowlanym oraz rozporządzeniach. Naruszenie przepisów prawa może skutkować podjęciem odpowiedniego postępowania przez organy nadzoru budowlanego, co może narazić stronę na … Czytaj dalej

Stalking

Zgodnie z art. 190a §  1 k.k.: „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”. Istota tego czynu polega na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby jej najbliższej, … Czytaj dalej

Groźby karalne

Zgodnie z art. 190 §  1 k.k.: „Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Istota tego czynu polega na grożeniu popełnieniem przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego albo osoby mu … Czytaj dalej

Pozew o alimenty

Rodzic występujący o alimenty często się zastanawia, w jaki sposób skonstruować pozew o alimenty i czy istnieje wzór takiego pozwu? Przygotowanie pozwu o alimenty – tak aby bez żadnych braków został rozpoznany przez sąd – nie jest czynnością łatwą i często wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej adwokata. Jakie więc elementy powinien zawierać pozew o alimenty ? Data … Czytaj dalej

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

W mojej praktyce często spotykam się z przeświadczeniem klientów, że ich obowiązek alimentacyjny wygasa z momentem osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. Nie jest to do końca prawdą. Zgodnie z art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Zmiana orzeczenia może polegać zarówno na zmianie wysokości … Czytaj dalej

Jak zmniejszyć wysokość alimentów?

W przypadku zmiany sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów można wystąpić z powództwem o ich obniżenie. Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Po pierwsze, aby wystąpić o obniżenie alimentów musi istnieć wyrok sądu, który takie alimenty zasądza lub umowa … Czytaj dalej