667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Alimenty na dziecko

Alimenty, obok spraw rozwodowych są jednymi z najczęstszych z zakresu prawa rodzinnego. Odpowiednie przygotowanie sprawy i sporządzenie pism zwiększa szanse na korzystne rozstrzygnięcie.

W naszym artykule odpowiadamy na najczęstsze pytania zadawane przez klientów.

Alimenty Prawnik Poznań

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Rodzice obowiązani są do płacenia alimentów na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Samodzielne utrzymanie oznacza zaspokajanie przez dziecko podstawowych potrzeb życiowych (np. koszty związane z mieszkaniem, wyżywieniem, ubraniem, koszty nauki, dojazdu do szkoły itp.). Rodzice nie mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do małoletnich dzieci. Małoletnie dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, a rodzice muszą się podzielić z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami.

Adwokat Poznań – Alimenty

Jak ustala się wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy od wielu czynników. Przede wszystkim ustalając zakres świadczeń alimentacyjnych sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.  

W przypadku dziecka należy uwzględnić m.in. jego wiek, stan zdrowia, zainteresowania i zdolności. Przykładowo wysokość alimentów przysługujących dziecku, które wymaga stałego przyjmowania leków oraz regularnych wizyt u lekarza, powinna być większa niż dla dziecka zdrowego.

Możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej nie wynikają z osiąganych zarobków i dochodów, ale stanowią środki pieniężne, które osoba zobowiązana może uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do swych zdolności umysłowych i fizycznych. Niezależnie od powyższego sąd będzie brał pod uwagę wysokość comiesięcznych dochodów zobowiązanego, np. z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty. Przy ocenie możliwości majątkowych należy również ustalić najważniejsze składniki majątku zobowiązanego, np. nieruchomości, środki zgromadzone w banku itp.

Alimenty Skuteczny Adwokat

Czy można ustanowić alimenty na czas procesu?

Podczas składania pozwu istotne jest wniesienie o udzielenie zabezpieczenia poprzez zapłatę przez zobowiązanego alimentów na czas trwania procesu. Sąd rozpatruje ten wniosek w terminie 1-3 miesięcy, co pozwala na regularne dostarczanie środków utrzymania uprawnionemu i zabezpiecza jego interesy. Zabezpieczenie jest wykonalne niezwłocznie po jego udzieleniu.

Alimenty Adwokat Poznań

Alimenty – Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy o alimenty jest uzgadniana indywidualnie z klientem i zależy od ilości czynności, charakteru sprawy oraz jej skomplikowania. Warto skontaktować się z kancelarią celem skonsultowania sprawy oraz dokonania wyceny usługi.