667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Kancelaria Adwokacka Konin

Adwokat Konin – Kancelaria Adwokacka Paweł Szerszeń – Twój Adwokat Konin


Nazywam się Paweł Szerszeń i jestem adwokatem.

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Jestem członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Moja kancelaria znajduje się w Poznaniu, ale swoją ofertę usług prawnych kieruję również do klientów z Konina i okolic.

Moja kancelaria powstała z zamiłowania do prawa, a także z chęci udzielania pomocy prawnej osobom znajdującym się w potrzebie. Pomagamy klientom przebrnąć przez wszelkie zawiłości prawne. Z pełnym zaangażowaniem przeprowadzamy przez każdy etap postępowania. Naszym celem jest satysfakcja klienta oraz poczucie, że właściwie wykonaliśmy powierzone zadanie. 

Adwokat Oborniki Paweł Szerszeń

Adwokat Paweł Szerszeń – Twój Adwokat Konin


Często spotykamy się z sytuacją, gdy do naszej Kancelarii trafiają klienci, którzy ze względu na delikatny charakter sprawy wolą powierzyć ją do prowadzenia adwokatowi spoza miejscowości, w której zamieszkują. Choć kancelaria adwokacka znajduje się w Poznaniu, to naszą ofertę usług prawnych kierujemy również do klientów z Konina i okolic.

Nasza kancelaria oferuje pełne zaangażowanie i profesjonalizm w każdej prowadzonej sprawie. Wybierając nas, możecie mieć Państwo pewność, że dołożymy wszelkich starań, aby z sukcesem i możliwie jak najszybciej zakończyć Państwa sprawę. Jesteśmy po to, aby Państwu pomóc.

Adwokat Konin – główne specjalizacje kancelarii

Kancelaria adwokacka Paweł Szerszeń Prawo karne

Prawo Karne

Kancelaria adwokacka Paweł Szerszeń Prawo cywilne

Prawo Cywilne

Prawo rodzinne

Prawo Rodzinne

Kancelaria adwokacka Paweł Szerszeń Prawo administracyjne

Prawo Administracyjne

Kancelaria adwokacka Paweł Szerszeń obsługa przedsiębiorców

Obsługa Prawna Firm i Spółek

Pomoc Prawna dla Cudzoziemców

Kancelaria adwokacka Paweł Szerszeń Prawo spadkowe

Prawo
Spadkowe

Nasza kancelaria prawna, w ramach poszczególnych działów prawa, specjalizuje się w prowadzeniu konkretnych spraw.

Poniżej przedstawiamy katalog spraw, którymi się zajmujemy.

Prawo Karne Adwokat Konin

Postępowanie przygotowawcze – adwokat od spraw karnych Konin

Zespół naszych adwokatów reprezentuje osoby zatrzymane, tymczasowo aresztowane, podejrzane na etapie postępowania przygotowawczego przed Prokuraturą Rejonową w Koninie oraz Prokuraturą Okręgową w Koninie. Na tym etapie postępowania istotne jest, aby sprawę prowadził skuteczny adwokat od spraw karnych. Specjalizacja pomaga znaleźć odpowiednie rozwiązania, które zwiększą szanse na pozytywne zakończenie sprawy.

Postępowanie karne sądowe – adwokat sprawy karne Konin

W postępowaniu karnym sądowym reprezentujemy osoby oskarżone przed Sądem Rejonowym w Koninie, jak również Sądem Okręgowym w Koninie. Przykładowo reprezentujemy w sprawach jazdy pod wpływem alkoholu, spowodowania wypadku komunikacyjnego, bójki, pobicia, gróźb, stalkingu, znęcania się, niealimentacji i innych najcięższych przestępstwach. Odpowiednie prowadzenie sprawy karnej wymaga dobrego adwokata. W postępowaniu karnym istotne jest m.in. złożenie wniosków dowodowych, które zwiększą szanse na uniewinnienie oskarżonego.

Reprezentowanie pokrzywdzonych – adwokat karnista Konin

Reprezentowanie pokrzywdzonych Adwokat Konin – w sprawach karnych reprezentujemy również osoby pokrzywdzone, walcząc w ich imieniu o jak najwyższe odszkodowanie. W tym przypadku reprezentujemy na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, dążąc do wydania wyroku na sprawcy przestępstwa, a następnie prowadzimy postępowanie egzekucyjne w celu skutecznej egzekucji zasądzonej kwoty.

Apelacja karna – prawo karne adwokat Konin

Apelacja Adwokat Konin – w przypadku gdy doszło do wydania wyroku przez sąd I instancji w Koninie, sporządzamy w imieniu naszych klientów apelację od wyroku karnego. Przygotowujemy apelację zarówno od wyroków sądów rejonowych, jak i sądów okręgowych.

Kasacja karna

Kasacja Adwokat Konin – gdy sąd II instancji w Koninie wydał wyrok niekorzystny, wówczas istnieje możliwość złożenia kasacji do Sądu Najwyższego. Sporządzenie kasacji jest jednym z najtrudniejszych środków odwoławczych i może zostać sporządzona jedynie przez adwokata.

Prawo cywilne Adwokat Poznań

Windykacja należności

Zespół naszych adwokatów reprezentuje osoby zatrzymane, tymczasowo aresztowane, podejrzane na etapie postępowania Windykacja należności Adwokat Konin – kancelaria podejmuje działania windykacje w imieniu naszych klientów. Sporządzamy wezwania do zapłaty, zawezwania do próby ugodowej, przygotowujemy pozew o zapłatę, reprezentujemy przed Sądem Rejonowym w Koninie oraz Sądem Okręgowym w Koninie, jak również kierujemy sprawy do egzekucji.

Antywindykacja

W postępowaniu karnym sądowym reprezentujemy osoby oskarżone przed Sądem Rejonowym w Koninie, jak również Sądem Okręgowym w Koninie. Przykładowo reprezentujemy w sprawach jazdy pod wpływem alkoholu, spowodowania wypadku komunikacyjnego, bójki, Antywindykacja Adwokat Konin – w imieniu naszych klientów podejmujemy działania, mające na celu obronę w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Czynności antywindykacyjne zabezpieczają interesy klientów, w szczególności chronią przed egzekucją przedawnionego długu, czy też koniecznością zapłaty za bezpodstawne roszczenia.

Odszkodowanie po wypadku

Odszkodowania komunikacyjne / odszkodowanie po wypadku Adwokat Konin – w przypadku, gdy w wyniku wypadku, doszło do rozstroju zdrowia, a więc kalectwa, choroby, czasowej niezdolności do pracy, występujemy w imieniu naszych klientów o wypłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznane cierpienia. Pozywamy zarówno sprawców wypadków, jak i ubezpieczyciela. Reprezentujemy zarówno na etapie przedsądowym wzywając do zapłaty określonej kwoty, składamy do sądu pozew o zapłatę, jak również prowadzimy postępowania egzekucyjne.

Analiza umów

Analizowanie umów Adwokat Konin – odpowiednia analiza umowy pozwala na uniknięcie w przyszłości wielu problemów i zabezpieczenie swoich interesów. Zespół naszych adwokatów wskazuje na potencjalne zagrożenia oraz możliwości rozwiązania. Przygotowujemy również umowy oraz wzory umów do wykorzystania w przyszłości.

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych Adwokat Konin – reprezentujemy naszych klientów w sprawach o naruszenie dóbr osobistych. Sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych są sprawami skomplikowanymi i wymagają odpowiedniego doświadczenia w ich prowadzeniu. Przeanalizujemy Twoją sprawę, pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie, przygotujemy pozew oraz będziemy reprezentować w sądzie.

Apelacja cywilna

Adwokat Konin Apelacja Cywilna – gdy doszło do wydania niekorzystnego rozstrzygnięcia w postępowaniu cywilnym przed Sądem Rejonowym w Koninie, bądź Sądem Okręgowym w Koninie, nasi adwokaci przygotują apelację cywilną. Ocenimy szanse na skuteczność apelacji oraz będziemy reprezentować klientów przed wszelkimi sądami.

Kasacja cywilna

Adwokat Konin Kasacja Cywilna – kasacja cywilna jest jednym z najtrudniejszych środków odwoławczych, dlatego przepisy prawa wymagają, aby była ona sporządzona i podpisana przez adwokata. W przypadku wydania niekorzystnego wyroku przez sąd II instancji w Koninie, zapoznamy się z Twoją sprawę, przygotujemy oraz złożymy kasację cywilną do Sądu Najwyższego.

Prawo rodzinne i spadkowe

Rozwód

Rozwód Adwokat Konin – nasza kancelaria reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych zarówno bez orzekania o winie, jak i z orzeczeniem o winie przed Sądem Okręgowym w Koninie. W trakcie postępowania rozwodowego rozstrzygnięciu podlega wiele kwestii związanych ze wspólnym życiem małżonków, w tym opieki nad dziećmi, alimentami, czy też winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Rozstrzygnięcia wydane przez sąd mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłości każdego z małżonków, dlatego tak ważne jest skorzystanie z usług adwokata, który w odpowiedni sposób poprowadzi sprawę. Aby doszło do orzeczenia rozwodu konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków, a więc zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego oraz stwierdzenie przez sąd, że rozkład ten jest trwały. Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł i jest stała.

Alimenty

Alimenty Adwokat Konin – nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu dochodzenia alimentów zarówno przed Sądem Rejonowym w Koninie, jak i przed Sądem Okręgowym w Koninie. Reprezentujemy zarówno powodów, jak i pozwanych. Pomagamy w sporządzeniu odpowiedniego zestawienia, które nakreśli sądowi stan faktyczny sprawy. W pozwie o alimenty składamy wniosek o zabezpieczenie, który pozwala na uzyskanie alimentów już na czas trwania procesu. W sprawach alimentacyjnych istotne jest określenie możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów oraz usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej (np. małoletniego dziecka). Rodzice są obowiązani do płacenia alimentów na dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice nie mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do małoletnich dzieci. Ustalając zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka sąd bierze pod uwagę m.in. wiek, stan zdrowia, zainteresowania i zdolności.

Podział majątku

Podział Majątku Adwokat Konin – po orzeczeniu rozwodu, pomiędzy byłymi małżonkami pozostają do rozstrzygnięcia kwestie finansowe. Jeśli nie istnieje między nimi płaszczyzna do porozumienia, konieczne jest zainicjowanie procesu o podział majątku przed Sądem Rejonowym w Koninie. Zespół naszych prawników pomaga znaleźć optymalne rozwiązanie, które zabezpieczy interesy naszego klienta. W szczególności reprezentujemy klientów na etapie postępowania przedsądowego dążąc do zawarcia ugody, a w przypadku niepowodzenia składamy wniosek o podział majątku i reprezentujemy przed sądem.

Zachowek

Zachowek Adwokat Konin – zachowek przysługuje osobom, którzy nie zostali powołani do spadku w testamencie, a byliby spadkobiercami ustawowymi. W tego typu sprawach nasza kancelaria pomaga ustalić czy zachowek przysługuje oraz w jakiej wysokości. Sporządzamy wezwania do zapłaty, następnie pozew o zapłatę zachowku do sądu w Koninie, a w razie potrzeby kierujemy sprawę do egzekucji komorniczej.

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku Adwokat Konin – w przypadku śmierci osoby najbliższej konieczne jest uregulowanie po niej stanu prawnego. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd ustala kto jest spadkobiercą oraz w jakich udziałach dziedziczy spadek. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku ustalamy, kto jest spadkobiercą, jak również wykazujemy prawa naszego klienta do spadku. Doradzamy również jakie kroki podjąć w przypadku, gdy występują długi.

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie Adwokat Konin – przepisy prawa jedynie w konkretnych przypadkach zezwalają na wydziedziczenie osób najbliższych, a więc pozbawienie ich prawa do zachowku. Zachowek jest to określona kwota pieniężna przysługująca spadkobiercom, którzy nie zostali powołani do spadku w testamencie, a byliby spadkobiercami ustawowymi. W przypadku wydziedziczenia zespół naszej kancelarii w ramach postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub pozwu o zachowek, wykazuje że podstawy do wydziedziczenia nie zaszły, a w więc przysługuje im prawo do zachowku.

Prawo administracyjne
Adwokat od spraw administracyjnych Konin

Prawo budowlane

Prawnik od spraw budowlanych Konin – nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa budowlanego. Reprezentujemy na każdym etapie sprawy, w tym przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz przed Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Dokonujemy analizy stanu faktycznego, wybieramy skuteczne rozwiązania, przygotowujemy odwołania od decyzji, a w razie potrzeby składamy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo podatkowe

Prawnik od spraw podatkowych Konin – zespół naszych prawników reprezentuje klientów w sporach z Urzędami Skarbowymi, zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i postępowaniu karno-skarbowym. Współpracujemy z doradcami podatkowymi. Sporządzamy odwołania od decyzji podatkowych oraz skargi do sądów administracyjnych. Reprezentujemy na każdym etapie sprawy, w tym przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, Dyrektorem Izby Skarbowej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Akty prawa miejscowego

Adwokat w sprawach aktów prawa miejscowego Konin – w przypadku naruszenia interesów naszego klienta przez akt prawa miejscowego obowiązujący na danym obszarze, pomagamy w jego zaskarżeniu lub wzruszeniu. Najczęściej sprawy związane z zaskarżeniem aktów prawa miejscowego dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inne

Pomoc prawna dla cudzoziemców adwokat Konin

Prawnik od spraw cudzoziemców Konin – nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Posiadamy niezbędne doświadczenie przy składaniu takich wniosków jak: wniosek o pobyt czasowy, wniosek o pobyt czasowy i pracę, wniosek o pobyt w celu połączenia z rodziną, wniosek o zezwolenie na pracę, pobyt rezydenta długoterminowego UE, karta stałego pobytu i inne. W przypadku wydania negatywnych decyzji cudzoziemcom sporządzamy odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a w razie konieczności sporządzamy skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Reprezentujemy również cudzoziemców w sprawach karnych, cywilnych oraz administracyjnych.

Profesjonalna pomoc prawna w Koninie dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Czeczenii, Litwy, Łotwy, Estonii oraz krajów bałkańskich. Kancelaria prawna dla obywateli Ukrainy z Konina.

Odwołanie od stopnia niepełnosprawności

Adwokat Konin odwołanie od stopnia niepełnosprawności – nasza kancelaria prowadzi sprawy w zakresie odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pomagamy ustalić jakie dokumenty należy przedłożyć, sporządzamy odwołanie do sądu oraz reprezentujemy na każdym etapie sprawy.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka adwokat Konin – w przypadku zadłużenia naszych klientów, sporządzamy w ich imieniu wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, który kierujemy do Sądu Rejonowego w Koninie. Pozytywne rozpoznanie takiego wniosku może stanowić nowy start dla osób zadłużonych. W ramach czynności prawnych analizujemy sprawę, sporządzamy i składamy wnioski do sądu oraz reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowanie, w tym przed sędzią komisarzem, syndykiem oraz wierzycielami.

Skontaktuj się z nami


    Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu

    667 121 811

    Szczególnie zapraszamy do kontaktu mieszkańców Konina, ale także okolicznych miejscowości, tj. Poznań, Śrem, Gniezno, Oborniki, Środa Wielkopolska, Kościan, Września i inne.