667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Cyberprzestępczość

Cyberprzestępczość, zwana jest również przestępczością komputerową lub internetową. Związana jest ona z dokonaniem przestępstwa przy wykorzystaniu komputera, sieci komputerowej lub urządzeń sieciowych.

W Polsce istnieje specjalna komórka policyjna zajmująca się przestępczością komputerową tj. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Kodeks Karny reguluje kilka typów przestępstw związanych z cyberprzestępczością.

W szczególności można wyróżnić:

  • art. 268a k.k. tj. niszczenie danych informatycznych – polega na nieuprawnionym uszkadzaniu, niszczeniu, usuwaniu lub zmienianiu danych informatycznych albo uniemożliwianiu ich gromadzenia, przetwarzania lub przekazywania;
  • art. 269 k.k. tj. uszkodzenie danych informatycznych – polega na nieuprawnionym uszkadzaniu, usuwaniu lub zmienianiu danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju;
  • art. 269a k.k. tj. zakłócenie systemu komputerowego – polega na nieuprawnionym zakłóceniu pracy systemu informatycznego poprzez usunięcie, uszkodzenie, utrudnienie dostępu lub zmianę danych informatycznych (np. ataki DDOS);
  • art. 269b k.k. tj. wytwarzanie programów komputerowych – polega na udostępnianiu urządzeń lub programów przystosowanych do popełniania przestępstwa, a także udostępnianiu danych przechowywanych w systemie informatycznym (np. dystrybucja złośliwego oprogramowania).

Są to najczęściej przestępstwa popełniane przez osoby posiadające wiedzę o funkcjonowaniu sieci komputerowych. Jednak cyberprzestępczość obejmuje również szereg spraw, które mogą zostać popełnione przez osoby powszechnie korzystające z internetu.

W szczególności Centralne Biuro Zwalczanie Cyberprzestępczości zajmuje się m.in. sprawami:

  • publikacji nielegalnych treści (pornografia dziecięca, sekty, rasizm i ksenofobia, sekty),
  • nielegalnym handlem ludźmi, bronią, częściami samochodowymi, narkotykami,
  • oszustwami handlu fałszywymi fakturami,
  • oszustwami komputerowymi (art. 287 k.k.).

Wykrywalność tego rodzaju przestępstw z roku na rok jest coraz wyższa, ze względu na coraz lepsze narzędzia, którymi dysponują organy ścigania.