667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Antywindykacja Poznań – Czym jest antywindykacja?

Antywindykacja obejmujące szereg czynności podejmowanych w toku postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego, mające na celu poszanowanie praw dłużnika oraz wierzyciela. W szczególności, w trakcie dochodzenia należności przez instytucje finansowe jak banki, parabanki, fundusze sekurytyzacyjne oraz inwestycyjne, konieczna jest rzetelna i szczegółowa analiza stanu faktycznego oraz prawnego. Zależnie od etapu na jakim znajduje się windykacja należności, przepisy przewidują środki obrony dłużnika przed naruszeniem jego praw.

Antywindykacja Poznań

Antywindykacja na różnych etapach postępowania

W toku postępowania przedsądowego istnieje możliwość podjęcia negocjacji oraz ustalenie planu spłaty, który będzie w zasięgu dłużnika.

Podczas postępowania sądowego niezbędna jest ocena zasadności wysuwanego przez powoda żądania, w szczególności zbadania wymaga czy roszczenie nie jest przedawnione, jaka jest podstawa prawna i faktyczna roszczenia. Podjęcie odpowiednich czynności pozwala na skuteczne działanie w sprawie i ochronę pozwanego dłużnika.

W trakcie postępowania egzekucyjnego istnieje możliwość m.in. zaskarżania czynności komorniczych, złożenia zażalenia na nadanie klauzuli wykonalności, czy też podjęcia negocjacji z wierzycielami.  

Skuteczny Adwokat Poznań – Antywindykacja

Antywindykacja – korzyści wynikające z podjętych czynności

Czynności antywindykacyjne pozwalają na odpowiednie zabezpieczenie interesów dłużnika, w szczególności chronią go przed egzekucją, sprzedażą majątku, w tym sprzedażą majątku poniżej wartości, czy też koniecznością zapłaty za bezpodstawne roszczenia.

Antywindykacja – Prawnik Poznań

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy antywindykacyjnej

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy jest uzgadniana indywidualnie z klientem i zależy od ilości czynności, charakteru sprawy oraz jej skomplikowania. Warto skontaktować się z kancelarią celem skonsultowania sprawy oraz dokonania wyceny usługi.

Antywindykator Poznań