667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Czym jest antywindykacja?

Antywindykacja obejmujące szereg czynności podejmowanych w toku postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego, mające na celu poszanowanie praw dłużnika oraz wierzyciela. W szczególności, w trakcie dochodzenia należności przez instytucje finansowe jak banki, parabanki, fundusze sekurytyzacyjne oraz inwestycyjne, konieczna jest rzetelna i szczegółowa analiza stanu faktycznego oraz prawnego. Zależnie od etapu na jakim znajduje się windykacja należności, przepisy przewidują środki obrony dłużnika przed naruszeniem jego praw.

Antywindykacja – Adwokat Poznań

Antywindykacja na różnych etapach postępowania

W toku postępowania przedsądowego istnieje możliwość podjęcia negocjacji oraz ustalenie planu spłaty, który będzie w zasięgu dłużnika.

Podczas postępowania sądowego niezbędna jest ocena zasadności wysuwanego przez powoda żądania, w szczególności zbadania wymaga czy roszczenie nie jest przedawnione, jaka jest podstawa prawna i faktyczna roszczenia. Podjęcie odpowiednich czynności pozwala na skuteczne działanie w sprawie i ochronę pozwanego dłużnika.

W trakcie postępowania egzekucyjnego istnieje możliwość m.in. zaskarżania czynności komorniczych, złożenia zażalenia na nadanie klauzuli wykonalności, czy też podjęcia negocjacji z wierzycielami.  

Skuteczny Adwokat Poznań – Antywindykacja

Antywindykacja – korzyści wynikające z podjętych czynności

Czynności antywindykacyjne pozwalają na odpowiednie zabezpieczenie interesów dłużnika, w szczególności chronią go przed egzekucją, sprzedażą majątku, w tym sprzedażą majątku poniżej wartości, czy też koniecznością zapłaty za bezpodstawne roszczenia.

Antywindykacja – Prawnik Poznań

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy antywindykacyjnej

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy jest uzgadniana indywidualnie z klientem i zależy od ilości czynności, charakteru sprawy oraz jej skomplikowania. Warto skontaktować się z kancelarią celem skonsultowania sprawy oraz dokonania wyceny usługi.