667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Jak ustalić majątek zmarłego?

Zdarzają się sytuację, gdy nasi klienci dziedziczą spadek po zmarłym lub są uprawnieni do zachowku, jednak nie wiedzą co wchodzi w skład spadku. Rozwiązaniem tej sytuacji jest sporządzenie spisu inwentarza przez notariusza.

Spis inwentarza pozwala na ustalenie składu spadku – tj. nieruchomości, pieniędzy na koncie bankowych, własności samochodu, długów itp.

Spisu inwentarza może dokonać komornik, w miejscu ostatniego zamieszkania spadkobiercy. Aby zainicjować postępowanie spis inwentarza należy złożyć wniosek do sądu spadku lub bezpośrednio do komornika.

Komornik, po złożeniu u niego wniosku, przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza.

Aby sporządzić spis inwentarz należy złożyć wniosek, dołączając akt zgonu spadkodawcy oraz dokumenty wykazujące, że jest się spadkobiercą lub osobą uprawnioną do zachowku. Dokumentami, które pozwolą to wykazać może być akt urodzenia, akt małżeństwa, testament. 

Komornik przy sporządzeniu spisu inwentarza dysponuje instrumentami służącymi ustaleniu składników majątku spadkowego stosowanymi w toku postępowania egzekucyjnego. Komornik sądowy może więc żądać od wybranych instytucji informacji o majątku pozostawionym przez zmarłego (np. może, korzystając z dostępu do systemu CEPIK, ustalić wszystkie pojazdy zarejestrowane na spadkodawcę czy korzystając z systemu OGNIVO ustalić wszystkie rachunki bankowe spadkodawcy; może także ustalić numery ksiąg wieczystych i co za tym idzie dane nieruchomości należących do spadkodawcy).

Sporządzenie spisu inwentarza pozwala ocenić spadkobiercy to czy powinien spadek przyjąć czy też odrzucić. Pozwala on również oszacować przysługujący zachowek. 

Obecnie za sporządzenie spisu inwentarza komornik pobiera opłatę stała w wysokości 400 zł.

Do ewentualnych dodatkowych kosztów mogą dojść opłaty za sporządzenie wyceny przez biegłego rzeczoznawcę.