667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Jazda po alkoholu – postępowanie dowodowe

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego, prokurator kieruje do sądu akt oskarżenia. W sprawach, w których podejrzany prowadził samochód po alkoholu lub narkotykach, istotne jest złożenie wniosków dowodowych, które przyczynią się do wydania najkorzystniejszego wyroku.

Wnioski – Jazda po alkoholu

 1. Wnioski osobowe – przesłuchanie osób, które mają informacje o zdarzeniu, w szczególności przyczyn prowadzenia pojazdu przez oskarżonego, warunków pogodowych na drodze, natężenia ruchu, przebiegu badania alkomatem – są to najczęściej pasażerowie;
 2. Przesłuchanie w charakterze świadków funkcjonariuszy Policji oraz uzyskanie ich notatników służbowych – na okoliczności związane z warunkami w jakich przeprowadzane było badanie trzeźwości oskarżonego, czy podczas badania występowały jakiekolwiek czynniki przeszkadzające, czy przed badaniem urządzenie było sprawne i czy jego bateria nie była na wyczerpaniu;
 3. Uzyskanie wywiadu zawodowego kuratora sądowego albo Policji w przedmiocie ustalenia danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia oskarżonego;
 4. Uzyskanie opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu na okoliczności sprawności urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, jakie zostały użyte wobec oskarżonego, w tym zwłaszcza ustalenia jaki był realny stopień niepewności pomiaru urządzeń albowiem realny margines błędu pomiarowego może się znacząco różnić od tego wskazanego w świadectwie legalizacji urządzenia.
 5. Uzyskanie opinii biegłego z zakresu toksykologii w przedmiocie rachunku retrospektywnego i prospektywnego zawartości alkoholu u oskarżonego, celem ustalenia, jakie realnie stężenie alkoholu w momencie zdarzenia występowało u oskarżonego i czy stężenie to wykazywało tendencję spadającą.

Warto pamiętać, że stężenie alkoholu we krwi ma istotne znaczenie dla oceny, czy czyn jest przestępstwem czy wykroczeniem. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2, do 0,5 promila) to wykroczenie, natomiast prowadzanie pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) to przestępstwo.

Jazda po alkoholu

Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2, do 0,5 promila) grozi:

 1. grzywna w wysokości od 50 zł do 5 tys. zł lub areszt do 30 dni
 2. zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat
 3. 10 punktów karnych

Zabrane prawo jazdy – Adwokat Poznań

Za prowadzanie pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi:

 1. grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2
 2. zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat
 3. świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 zł

Jazda pod wpływem alkoholu

Jedyną możliwością, aby orzec kary poniżej w/w progów jest warunkowe umorzenie postępowania, do czego może przyczynić się odpowiednie przeprowadzenie postępowania dowodowego.

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy karnej jest uzgadniana indywidualnie z klientem i zależy od ilości czynności, charakteru sprawy oraz jej skomplikowania. Warto skontaktować się z kancelarią celem skonsultowania sprawy oraz dokonania wyceny usługi.