667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Katalog możliwych do zastosowania kar jest szeroki i to sąd biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy decyduje o jej rozmiarze.

Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Maksymalny czas na jaki może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, w przypadku pierwszego skazania za jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków to 15 lat.

Jazda po alkoholu – Skuteczny Adwokat Poznań

Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu.

Kierowcy, który został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu często przedstawiana jest przez organy ścigania propozycja dobrowolnego poddania się karze. Nie zawsze taka propozycja jest najkorzystniejszą opcją.

Jednym z najlepszych orzeczeń, które może zapaść jest warunkowe umorzenie postępowania. Sąd orzeka o warunkowym umorzeniu postępowania na okres próby od 1 roku do 3 lat. Największą zaletą takiego rozwiązania jest to, że pozostajemy osobą niekaraną.

Jazda po alkoholu – Adwokat Poznań

Osoba, która wnosi o wydanie takiego orzeczenia powinna wykazać, że jest osobą niekaraną, a stężenie alkoholu w organizmie było niewielkie. Należy również podkreślić wszelkie okoliczności faktyczne przemawiające za tym, że był to czyn jednorazowy i miał charakter wpadkowy.

Warto również podjąć walkę o orzeczenie zakazu jedynie do określonej kategorii prawa. W przypadku gdy kierowcy zostało zatrzymane prawo jazdy za jazdę samochodem osobowym, ma on możliwość wnoszenia o orzeczenie zakazu jedynie do tej kategorii pojazdów, pozostawiając uprawnienie do kierowania np. samochodami ciężarowymi czy też ciągnikami.

Prowadzenie spraw z zakresu jazdy pod wpływem alkoholu, wymaga szczegółowej analizy stanu faktycznego i przyjęcia odpowiedniej taktyki procesowej. Skuteczne prowadzenie postępowania sądowego może doprowadzić do uzyskania korzystnego wyroku zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Zabrane prawo jazdy – Adwokat Poznań

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy karnej jest uzgadniana indywidualnie z klientem i zależy od ilości czynności, charakteru sprawy oraz jej skomplikowania. Warto skontaktować się z kancelarią celem skonsultowania sprawy oraz dokonania wyceny usługi.