667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Jazda pod wpływem alkoholu

Kara za jazdę po alkoholu lub narkotykach – adwokat Konin

Zgodnie z art. 178a §  1: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

W przypadku skazania za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków sąd jest zobligowany do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze od 3 do 15 lat. Sąd orzeka obok kary również obowiązek zapłaty na rzecz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 zł. 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu lub narkotykach – adwokat Konin

Jedyną z możliwości, aby uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub zmniejszyć jej zakres poniżej 3 lat jest warunkowe umorzenie postępowania. 

Zgodnie z art. 66 §  1 k.k.: „Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa”.

W tym wypadku muszą istnieć okoliczności, umniejszające winę oraz społeczną szkodliwość czynu. Przykładem może być np. sytuacja gdy stężenie alkoholu we krwi jest na granicy pomiędzy wykroczeniem, a przestępstwem, ale również inne okoliczności.

Istotne jest, że oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu jest, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania, dalej osobą niekaraną.

Jazda po alkoholu lub narkotykach – ile promili? – adwokat od spraw karnych Konin

Wykroczeniem za jazdę pod wpływem alkoholu jest sytuacja, gdy zawartość alkoholu wynosi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu lub od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Natomiast o przestępstwie będziemy mówić w sytuacji gdy zawartość alkoholu wynosi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Prowadzenie sprawy – jazda po alkoholu – adwokat Konin

Jeśli poszukujesz pomocy prawnej w zakresie obrony w postępowaniu karnym o jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków to zapraszamy do kontaktu mailowo: kontakt@adwokat-szerszen.pl lub telefonicznie: 667 121 811.