667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Obrona w postępowaniu przygotowawczym

Postępowanie przygotowawcze – adwokat od spraw karnych Poznań

Postępowanie przygotowawcze jest początkowym etapem postępowania karnego. Prowadzone jest przez prokuratora lub policję pod nadzorem prokuratora. Celem postępowania przygotowawczego jest m.in. ustalenie czy zostało popełnione przestępstwo, wyjaśnienie okoliczności sprawy oraz zebranie i zabezpieczenie dowodów.

Obrona w postępowaniu przygotowawczym – adwokat sprawy karne Poznań

Prowadzący postępowanie dokonuje zebrania materiału dowodowego. W szczególności dochodzi do przesłuchania świadków, przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, konfrontacji, okazania, oględzin, eksperymentu procesowego.

W toku postępowania przygotowawczego istotny jest udział obrońcy – adwokata. Odpowiednie reprezentowanie klienta zwiększa szanse na korzystne rozstrzygnięcie. W szczególności adwokat bierze udział w czynnościach dowodowych, składa wnioski dowodowe, odnosi się do zebranego materiału dowodowego, ustala linię obrony.

Zakończenie postępowania przygotowawczego – adwokat karnista Poznań

Zebranie całego materiału dowodowego w sprawie kończy postępowanie przygotowawcze. Po analizie sprawy Prokurator decyduje czy należy skierować do sądu akt oskarżenia. Prokurator może również zdecydować o umorzeniu postępowania, w przypadku gdy przestępstwa nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienie, jak również w innych przypadkach wskazanych w kodeksie.

Sprawa karna – wynagrodzenie – skuteczny adwokat sprawy karne Poznań

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy karnej jest uzgadniana indywidualnie z klientem i zależy od ilości czynności, charakteru sprawy oraz jej skomplikowania. Warto skontaktować się z kancelarią celem skonsultowania sprawy oraz dokonania wyceny usługi.

Prowadzenie sprawy – adwokat karny Poznań

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania to pozostajemy do dyspozycji – telefonicznie oraz mailowo. Pomożemy opracować linię obrony oraz znaleźć najlepsze wyjście z Państwa sytuacji.