667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Odszkodowanie po wypadku

Odszkodowanie po wypadku – Poznań

Gdy dojdzie do wypadku, w którym zostaniemy poszkodowani, wówczas przysługuje nam żądanie zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Ubezpieczyciele zaniżają kwoty przyznawane z tego tytułu, dlatego jedyną możliwością, aby uzyskać odszkodowanie po wypadku, które realnie nam przysługuje jest wystąpienie na drogę sądową.

Odszkodowanie po wypadku z OC sprawcy – odszkodowania adwokat Poznań

Dochodzić należnej nam kwoty pieniężnej możemy zarówno od sprawcy wypadku, jak również od ubezpieczyciela. Praktyką jest pozywanie ubezpieczyciela, z tego względu iż jest on zawsze wypłacalny i mamy pewność wyegzekwowania zasądzonej kwoty.

Jak uzyskać odszkodowanie ? – odszkodowania adwokat Poznań

Aby uzyskać odszkodowanie, pierwszym krokiem jest zawiadomienie ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody. Wówczas w toku postępowania likwidacyjnego ustala on bezsporną kwotę. Należy uznać, że 80-90% przyznawanych kwot jest zaniżonych.

Następnie występujemy z pozwem do sądu. Czas trwania procesu jest zależny od charakteru sprawy, jej skomplikowania, przeprowadzania dowodu z opinii biegłego. Średnio można uznać, że będzie ona trwała 2-3 lata.

Jakie roszczenia przysługują – odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta – adwokat Poznań

Jeśli doszło do wypadku to osobie poszkodowanej przysługuje możliwość dochodzenia:

  • odszkodowania – są to wszystkie koszty, które zostały poniesione w związku z wypadkiem – np. koszty leczenia, koszt naprawy samochodu, koszt zniszczenia rzeczy (np. telefonu komórkowego);
  • zadośćuczynienie – jest to kwota przyznawana za krzywdę, czyli cierpienia fizyczne oraz psychiczne spowodowane wypadkiem;
  • renta – jeśli w wyniku doznanych obrażeń osoba poszkodowana nie ma możliwości pracowania lub wymaga ona opieki, wówczas ma ona prawo do renty z OC sprawcy.

Dochodzenie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu – wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest uzgadniana indywidualnie z klientem i jest uzależniona od charakteru sprawy oraz jej skomplikowania. Przeważnie wynagrodzenie mieści się w przedziale 15-30 % uzyskanej kwoty.

Prowadzenie sprawy – odszkodowania adwokat Poznań

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania to pozostajemy do dyspozycji – telefonicznie oraz mailowo. Pomożemy ustalić  czy w Twojej sprawie lub sprawie osoby najbliższej warto złożyć pozew.