667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Przestępstwo oszustwa

Oszustwo jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Może ono przybrać różne formy oraz jest surowo karane. Potocznie bywa nazywane wyłudzeniem.

Na czym polega oszustwo ?

Aby doszło do oszustwa sprawca musi doprowadzić poszkodowanego do niekorzystnego rozporządzenia cudzym lub swoim majątkiem. Do momentu, kiedy rozporządzenie mieniem nastąpi, można mówić tylko o usiłowaniu oszustwa. Z chwilą rozporządzenia zostaje ono dokonane.
Dopuścić się oszustwa można za pomocą wprowadzenia w błąd, wykorzystania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.
Istotne jest, że aby doszło do przestępstwa oszustwa, sprawca musi działać w zamiarze osiągnięcia korzyści majątkowej.
Przykładem przestępstwa oszustwa może być tzw. „oszustwo na wnuczka”, gdzie sprawca podszywa się pod wnuka seniora, celem wyłudzenia pieniędzy.

Jaka kara za oszustwo ?

Za przestępstwo oszustwa sąd wymierza karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
W wypadku mniejszej wagi, sąd może orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kodeks karny nie zawiera definicji „wypadku mniejszej wagi”. Można przyjąć, że taki wypadek przejawia się niewielkim stopniem społecznej szkodliwości, a jego sprawca nie jest na tyle niebezpieczny dla społeczeństwa, aby stosować wobec niego zwykłą karę przewidzianą za zrealizowane przez niego przestępstwo.
Kodeks karny przewiduje również zaostrzenie odpowiedzialności karnej, w przypadku gdy sprawca chciał wyłudzić mienie znacznej wartości tj. takie którego wartość przekracza 200.000 złotych. Wówczas sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.
Warto zwrócić uwagę, że w przypadku gdy sprawca dobrowolnie naprawił szkodę w całości, to sąd może w stosunku do niego zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Należy również pamiętać, że jeżeli przestępstwo oszustwa zostało dokonane na szkodę osoby najbliższej, wówczas niezbędny jest wniosek pokrzywdzonego.

Przedawnienie oszustwa

Do karania za przestępstwo oszustwa nie może dojść, jeżeli od jego dokonania minęło 15 lat. Jest to termin przedawnienia karalności tego przestępstwa. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w okresie 15 lat od popełnienia czynu doszło do wszczęcia postępowania przygotowawczego (tj. przed Prokuraturą), wówczas następuje wydłużenie tego okresu o 10 lat. A więc łączny czas na przedawnienie oszustwa może wynieść 25 lat.

Jak się bronić od zarzutu oszustwa ?

Przestępstwo oszustwa może być popełnione na wiele sposobów. Dlatego nie ma jednej uniwersalnej zasady dotyczącej obrony w sprawie o oszustwo. Niezbędna jest analiza stanu faktycznego, zebranych dowodów, przyjętej kwalifikacji oraz aktualnego stanu prawnego.

Jaki sąd rozpoznaje sprawę o oszustwo ?

Sądem I instancji, który rozpoznaje sprawę o oszustwo jest sąd rejonowy. W Poznaniu może to być Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu lub Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.
Jednak, gdy oszustwo dotyczy majątku, którego wartość przekracza 200.000 zł, wówczas sądem I instancji będzie Sąd Okręgowy. Dla miasta Poznania oraz takich miast jak Śrem, Środa Wielkopolska, Września, Oborniki, Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Gniezno – będzie to Sąd Okręgowy w Poznaniu.