667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Rozwód Poznań

Sprawy rozwodowe w Poznaniu

Sprawy rozwodowe stanowią największy odsetek spraw z zakresu prawa rodzinnego. Według danych GUS średnia roczna ilość rozwodów zamyka się w przedziale 50-60 tysięcy rocznie.

Skuteczny Adwokat Poznań

1. Warunki rozwodu

Sąd może orzec rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

  • Rozkład pożycia jest zupełny, jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze małżonków. Zachowanie co najmniej jednej z więzi, sprawia, że nie można mówić o pozytywnej przesłance orzeczenia rozwodu.
  • Stwierdzenie przez sąd trwałości rozkładu pożycia związana jest z prognozą co do przyszłości. Sąd oceniając czy doszło do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego musi stwierdzić, czy nie ma żadnych szans na uratowanie związku.

Rozwód Adwokat Poznań

2. Rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie

Zasadą jest, że w postępowaniu o rozwód sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka połączonej z pogorszeniem w  istotny sposób sytuacji materialnej, pozwala na wystąpienie o zasądzenie alimentów.

Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie jest możliwe jedynie na zgody wniosek współmałżonków. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i sporo stresu. W przypadku braku małoletnich dzieci orzeczenie rozwodu może się odbyć na jednym terminie sądowym.

Rozwód Skuteczny Adwokat Poznań

3. Inne orzeczenia zawarte w wyroku rozwodowym

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga również o:

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem;
  • w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka;
  • sposobie korzystania z ze wspólnego mieszkania współmałżonków przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków;
  • podziale majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, a jeden ze współmałżonków zgłosił taki wniosek.

Rozwód Adwokat Poznań

4. Opłata od pozwu o rozwód

Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł i jest stała.

Jeśli rozwód odbędzie się bez orzekania o winie wówczas wnosimy opłatę stałą, jednak po zakończeniu postępowania sąd zwraca powodowi 300 zł, a na stronę pozwaną nakłada obowiązek zwrotu 150 zł.

Jeżeli sąd ma dokonać również podziału majątku, należy uiścić dodatkowo opłatę w kwocie 300 zł (jeśli małżonkowie zgłosili zgodny wniosek o podział majątku) lub 1000 zł (jeśli wniosek nie jest zgodny).

Rozwód Skuteczny Prawnik Poznań

5. Cena sprawy rozwodowej

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy rozwodowej jest uzgadniana indywidualnie z klientem i zależy od ilości czynności, charakteru sprawy oraz jej skomplikowania. Warto skontaktować się z kancelarią celem skonsultowania sprawy oraz dokonania wyceny usługi.

Adwokat Rozwód Poznań