667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Sprawa rozwodowa

1. Warunki rozwodu – Rozwód Adwokat Konin

Aby sąd mógł orzec rozwód muszą zostać spełnione trzy warunki:

  • Zupełny rozkład pożycia – rozkład pożycia jest zupełny, jeżeli pomiędzy małżonkami ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze;
  • Trwały rozkład pożycia – stwierdzenie trwałości rozkładu pożycia, wiąże się ze stwierdzeniem przez sąd, że nie ma żadnych szans na uratowanie związku;
  • Orzeczeniu rozwodu nie sprzeciwia się dobro małoletnich dzieci – sąd może oddalić pozew o rozwód w przypadku, gdyby uznał, że orzeczeniu rozwodu sprzeciwia się dobro małoletnich dzieci.

2. Rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie – Adwokat Konin Rozwód

W postępowaniu rozwodowym sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie jest możliwe jedynie, w przypadku gdy oboje małżonków wyraziło na to zgodę.

W przypadku orzeczenia o winie, sąd może stwierdzić że jedno z małżonków ponosi wyłączną winę w rozkładzie pożycia albo oboje małżonków. 

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, połączonej z pogorszeniem w istotny sposób sytuacji materialnej, może stanowić podstawę do wystąpienia o zasądzenie alimentów.

3. Inne orzeczenia zawarte w wyroku rozwodowym – Rozwód Adwokat Konin

Poza orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia sąd rozstrzyga również o:

  • władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz kontaktach rodziców z dzieckiem;
  • o alimentach na małoletnie dzieci;
  • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania współmałżonków;
  • podziale majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, a jeden ze współmałżonków zgłosił taki wniosek.

4. Koszty postępowania rozwodowego – Adwokat Konin Rozwód

Opłata za pozew o rozwód jest stała i wynosi 600 zł.

Jeśli rozwód odbędzie się bez orzekania o winie wówczas, po zakończeniu postępowania sąd zwraca powodowi 300 zł, a na stronę pozwaną nakłada obowiązek zwrotu 150 zł.

Jeżeli sąd ma dokonać również podziału majątku, należy uiścić dodatkowo opłatę w kwocie 300 zł (jeśli małżonkowie zgłosili zgodny wniosek o podział majątku) lub 1000 zł (jeśli wniosek nie jest zgodny).