667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Sprzedaż i zakup nieruchomości przez osobę przebywającą zagranicą

W naszej kancelarii coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdy osoby przebywające zagranicą chcą
sprzedać lub nabyć nieruchomość w Polsce. Może do tego dojść np. przy odziedziczeniu
nieruchomości lub braku potrzeby dalszego posiadania majątku w Polsce.


Ze względu na odległość lub obowiązki służbowe nie każdy ma możliwość przylotu do Polski i
załatwienia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz stawienia się na akt notarialny.
Rozwiązaniem tego problemu jest sporządzenie notarialnego pełnomocnictwa do sprzedaży
nieruchomości wraz z klauzulą apostille. Apostille jest to urzędowe poświadczenie dokumentu
krajowego potrzebne, jeżeli ma być użyty za granicą. Dotyczy to krajów które podpisały konwencję
haską. W przypadku kraju, który nie jest sygnatariuszem konwencji haskiej – wówczas należy
przeprowadzić proces legalizacji dokumentów.


Celem sporządzenia pełnomocnictwa należy wybrać się do notariusza w miejscu zamieszkania. Treść
pełnomocnictwa powinna być sporządzona w języku ojczystym notariusza. Po sporządzeniu takiego
pełnomocnictwa i nadaniu mu klauzuli apostille, konieczne będzie przetłumaczenie go przez tłumacza
przysięgłego na język polski.


Poza sporządzeniem pełnomocnictwa do sprzedaży, konieczne może być uzyskanie takich
dokumentów, jak – zaświadczenie od zarządcy o braku zaleganiu w opłatach administracyjnych,
zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu, przygotowanie świadectwa energetycznego,
zaświadczenie z banku o wysokości zadłużenia hipotecznego, promesa z banku na wykreślenie
hipoteki.

Nasza kancelaria pomaga w sprzedaży oraz zakupie nieruchomości przez osoby przebywające poza
granicami Polski. Zajmujemy się skompletowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów, jak
również zastępujemy naszych klientów podczas aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.