667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Stwierdzenie nabycia spadku

Po śmierci najbliższej osoby niezbędne jest uregulowanie jej spraw. Postępowanie o stwierdzenie
nabycia spadku pozwala nam na uzyskanie postanowienia sądu, które stanowi podstawę do
wykazania, kto i w jakim ułamku dziedziczy po spadkodawcy.

Jaki sąd rozpoznaje sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku rozpoznaje wydział cywilny, sądu rejonowego ostatniego
miejsca zamieszkania spadkodawcy (osoby zmarłej). Jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca
zamieszkania osoby zmarłej, wówczas sprawy takie są rozpoznawane przez sąd w którym znajduje się
majątek zmarłego lub jego część.
Przykładowo, jeżeli ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego był Poznań, to zależnie od tego na
jakiej ulicy mieszkał spadkodawca, sprawę może rozpoznawać Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, Sąd Rejonowy – Poznań Stare Miasto w Poznaniu lub Sąd Rejonowy Poznań –
Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

Co się dzieje w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku?

W postępowaniu spadkowym o stwierdzenie nabycia praw do spadku, sąd w szczególności bada:

  • czy zmarły pozostawił testament (jeśli nie to dochodzi do dziedziczenia na podstawie przepisów Prawa Cywilnego);
  • czy testament jest ważny i został sporządzony w odpowiedniej formie;
  • czy zmarły miał zdolność testowania (tzn. czy mógł sporządzić testament)
  • kto i w jakim ułamku dziedziczy spadek po zmarłym.

W ramach tego postępowania uczestnicy postępowania mogą kwestionować m.in. treść testamentu,
jego prawdziwość, formę sporządzenia, zdolność spadkodawcy do sporządzenia testamentu lub brak
podstaw do wydziedziczenia.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy przedłożyć akt zgonu, dowód wniesienia opłaty od
wniosku, akt małżeństwa (jeżeli dziedziczyć ma współmałżonek), akt urodzenia (jeżeli dziedziczyć
mają dzieci lub wnuki), testament (jeśli został sporządzony).
Ile kosztuje sprawa o stwierdzenie nabycia spadku ?
Założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku to koszt 100 zł opłaty sądowej oraz 5 zł za wpis do
rejestru spadkowego.

Co zrobić po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku reguluje kwestię, kto w jakim ułamku dziedziczy po zmarłym, jednak nie
reguluje kwestii komu jaki przedmiot majątku przypadnie.
Jeżeli mamy jednego spadkobiercę, wówczas wystarczające jest przeprowadzenie postępowania o
stwierdzenie nabycia praw do spadku oraz zgłoszenie w ciągu 6 miesięcy do Urzędu Skarbowego tego
faktu. Wynika to z tego, że jedna osoba dziedziczy cały majątek.

Jeżeli mamy kilku spadkobierców, wówczas niezbędne jest przeprowadzenie działu spadku, w którym
to sąd przydzieli dany składnik majątku zmarłego, konkretnemu spadkobiercy.