667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Uprawnienie policjantów oraz żołnierzy do uzyskania dwóch emerytur

Emerytury Policyjne – Adwokat Poznań

W dniu 24 stycznia 2019 r. doszło do wydania przełomowego wyroku przez Sąd Najwyższy w zakresie uprawnienia funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym policjantów i żołnierzy do wypłaty dwóch świadczeń emerytalnych z FUS oraz ZUS.

Sąd Najwyższy (sygn. akt.: I UK 426/17) wskazał, że nie wszyscy funkcjonariusze służb mundurowych, w tym policjanci oraz żołnierze, który pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., mogą faktycznie zrealizować uprawnienie do wykorzystania „cywilnej” wysługi emerytalnej, poprzez doliczenie okresów przypadających po zwolnieniu ze służby

Wystarczy bowiem odpowiednio długa służba i wzrosty emerytury z tytułu szczególnych właściwości służby (art. 15 ust. 2 i 3) lub z tytułu inwalidztwa wojskowego (art. 15 ust. 4), aby – przy spłaszczeniu podstawy wymiaru emerytury z FUS do maksymalnie 75% (art. 18 ust. 1) – „cywilne” okresy ubezpieczenia w żaden sposób nie zwiększały świadczenia. W takim przypadku emeryt wojskowy, niezależnie od swojej woli, nie ma prawnej możliwości skonsumowania żadnego „cywilnego” okresu ubezpieczenia w emeryturze z FUS.

W konsekwencji Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku, gdy emerytura funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., ma maksymalną wysokość i nie ma możliwości doliczenia „cywilnych” okresów ubezpieczenia, wówczas takiemu funkcjonariuszowi przysługuje uprawnienie do wypłaty emerytury zarówno z FUS jak i ZUS.

Niestety ZUS nadal przyznaje prawo do emerytury, z jednoczesnym zawieszeniem jej wypłaty. W tym zakresie niezbędne jest złożenie odwołania do sądu oraz przedstawienie odpowiedniej argumentacji.