667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary jest jednym ze sposobów poddania skazanego próbie.

W województwie wielkopolskim sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku będzie Sąd Okręgowy znajdujący się w mieście Poznań oraz Konin.

Jakie warunki należy spełnić do warunkowego zwolnienia z kary? 

O zwolnieniu skazanego z odbycia reszty kary decyduje sąd biorąc pod uwagę jego postawę, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary.

Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej:

  • połowy kary
  • 2/3 kary – w przypadku recydywisty 
  • 3/4 kary – w przypadku multirecydywisty 
  • 15 lat kary – w przypadku skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności
  • 25 lat kary – w przypadku skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności

Sąd może również warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary skazanego, który korzystał co najmniej przez jeden rok z przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, odbył co najmniej 6 miesięcy kary i kara lub suma kar do odbycia nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności.

Ile trwa próba po zwolnieniu z odbycia reszty kary? 

W przypadku warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. W tym okresie warunkowe zwolnienie może zostać odwołane jeżeli skazany będzie łamał prawo, w szczególności gdy popełni przestępstwo umyślne, za które orzeczono karę pozbawienia wolności.

Koszty sprawy karnej o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Złożenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary podlega opłacie w wysokości 45 złotych.