667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Windykacja należności

Dochodzenie należności – windykacja adwokat Poznań

Jednym z głównych obszarów działania naszej kancelarii jest dochodzenie zapłaty. Podstawa żądania zapłaty może być różna, np. brak zwrotu pożyczki, brak zapłaty za zakupioną rzecz, brak zapłaty za wykonaną usługę itd.  

Wezwanie do zapłaty – Windykacja należności – windykacja adwokat Poznań

Pierwszym krokiem jest wezwanie dłużnika do zapłaty. Gdy zobowiązanie nie jest określone konkretnym terminem, to od odebrania przez dłużnika wezwania przysługują wierzycielowi odsetki za zwłokę w zapłacie.

Pozew – dochodzenie należności adwokat Poznań

W przypadku, gdy nie dojdzie do ugodowego zakończenia sporu, poprzez dobrowolną zapłatę, wówczas powstaje możliwość dochodzenia należności przed sądem. Istotne w tym zakresie jest udowodnienie podstawy żądania kwoty, istnienia stosunku prawnego, braku zapłaty, ewentualnie wydania rzeczy czy też wykonania usługi. Nieprawidłowe prowadzenie postępowania dowodowego może doprowadzić do oddalenia powództwa, co wiąże się z przegraniem sprawy.

Egzekucja komornicza – windykacja adwokat Poznań

Po wydaniu wyroku przez sąd, pozostaje ściągnięcie zasądzonej kwoty przez komornika. 

Zakres usług – dochodzenie należności adwokat Poznań 

Nasza kancelaria pomaga w windykowaniu należności na każdym etapie sprawy. Przygotowujemy wezwania do zapłaty, sporządzamy pozew i reprezentujemy klientów przed wszelkimi sądami, jak również wnosimy o wszczęcie przez komornika postępowania egzekucyjnego.

Windykacja – wynagrodzenie 

Wysokość wynagrodzenia jest uzgadniana indywidualnie z klientem i jest uzależniona od charakteru sprawy oraz jej skomplikowania. Przeważnie wynagrodzenie mieści się w przedziale 15-30 % uzyskanej kwoty.

Prowadzenie sprawy – windykacja adwokat Poznań

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania to pozostajemy do dyspozycji – telefonicznie oraz mailowo. Pomożemy ustalić  czy w Twojej sprawie lub sprawie osoby najbliższej warto złożyć pozew.