667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Wykreślenie karalności z rejestru

Prowadząc działalność adwokacką, wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdy dane zawarte w karcie karnej uzyskanej z Krajowego Rejestru Karnego nie były aktualne.

Wykreślenie karalności z Krajowego Rejestru Karnego może mieć istotne znaczenie np. dla uzyskania pracy, wymierzonej kary w toczącym się postępowaniu karny, uwzględnienia wniosku o dozór elektroniczny i wielu innych.

Kiedy dochodzi do zatarcia skazania ? 

Kwestie te regulują przepisy art. 106, 106a, 107 i 108 Kodeksu Karnego.

W przypadku skazania na karę:

  1. grzywny – jej zatarcie następuje z upływem roku od jej wykonania, przedawnienia jej wykonania lub darowania kary;
  2. kary ograniczenia wolności – do jej zatarcia dochodzi po upływie 3 lat od wykonania, przedawnienia jej wykonania lub darowania kary;
  3. kary pozbawienia wolności w zawieszeniu – jej zatarcie następuje z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby;
  4. kary bezwzględnego pozbawienia wolności oraz 25 lat pozbawienia wolności – do jej zatarcia dochodzi po upływie 10 lat od wykonania, przedawnienia jej wykonania lub darowania kary;
  5. kary dożywotniego pozbawienia wolności – do jej zatarcia dochodzi po upływie 10 lat od wykonania, przedawnienia jej wykonania lub darowania kary.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy w karcie karnej widnieje więcej niż jedno skazanie, wówczas może jedynie dojść do jednoczesnego zatarcia wszystkich skazań. 

Warto również pamiętać, że zatarcie skazania nie może nastąpić przed wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem środka karnego, przepadku lub środka kompensacyjnego. Środkami karnymi są np. zakaz prowadzenia pojazdów, świadczenie pieniężne, podanie wyroku do publicznej wiadomości, zakaz wstępu na imprezę masową (pełen katalog środków karnych zawarty jest w art. 39 Kodeksu Karnego). Środkami kompensacyjnymi są natomiast obowiązek naprawienia szkody oraz nawiązka.

Czy może dojść do wcześniejszego zatarcia skazania?

Przepisy prawa przewidują możliwość zatarcia skazania po upływie 5 lat, jeżeli wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała lat 3, a skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego. Wówczas należy wystąpić do sądu I instancji z odpowiednim wnioskiem.

Brak wykreślenia skazania, pomimo upływu okresu

Teoretycznie po zatarciu skazania, organy państwowe powinny samodzielnie wykreślić skazanie widniejące w karcie karnej. Jednak często do tego nie dochodzi.

Wówczas niezbędna jest aktywność skazanego i wystąpienie z odpowiednim wnioskiem. Krajowy Rejestr Karny prowadzony jest przez Ministra Sprawiedliwości – Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego. 

Odpowiednio szybkie działanie i wykreślenie skazań, które nie powinny widnieć w karcie karnej, w wielu przypadkach pozwala na uzyskanie korzystniejszego wyroku i uznanie za osobę niekaraną.