667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Zachowek

Zachowek – komu przysługuje ?

W przypadku, sporządzenia przez spadkodawcę testamentu i pominięcia w nim spadkobiercy testamentowego, wówczas przysługuje mu roszczenie o zachowek.

Zachowek przysługuje:

  1. zstępnym (np. dzieci, wnuki);
  2. małżonkowi;
  3. rodzicom spadkodawcy.

Zachowek – ile procent ? – Adwokat Poznań

Co do zasady uprawnionym do zachowku przysługuje roszczenie o połowę wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Jednak jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępnym uprawnionym jest małoletni, wówczas przysługuje dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym.

Zachowek, a wydziedziczenie – adwokat od zachowku – Poznań

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

  1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu i być prawdziwa oraz rzeczywista. Najczęściej testament kwestionuje się na etapie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Podważyć podstawę wydziedziczenia  również w postępowaniu o zapłatę zachowku.

Istotne jest że osobę wydziedziczoną traktuje się tak jakby nie dożyła otwarcia spadku. Oznacza to, że wówczas uprawnienie do dziedziczenia zyskują jego dzieci. Jeśli te również są zstępnymi spadkodawcy, mogą żądać zapłaty zachowku.

Zachowek, a odrzucenie spadku – Prawo Spadkowe Adwokat Poznań

Z chwilą odrzucenia spadku wygasa uprawnienie do dziedziczenia ustawowego, a w konsekwencji, osobie takiej nie przysługuje zachowek. Jednak odrzucenie spadku z testamentu nie niesie ze sobą pozbawienia prawa do zachowku, ponieważ spadkobierca pozostaje w dalszym ciągu uprawnionym do dziedziczenia z ustawy.

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę nie ma wpływu na prawo do zachowku dla jego zstępnych.

Zachowek – przedawnienie – Prawnik Poznań

Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

Prowadzenie sprawy – adwokat zachowek Poznań

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania w zakresie zachowku oraz innych sprawach to pozostajemy do dyspozycji – telefonicznie oraz mailowo. Pomożemy przeanalizować sprawę oraz znaleźć najlepsze wyjście z Państwa sytuacji.