667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Zamiana prac społecznych na potrącanie wynagrodzenia

Wymierzając karę, sąd bierze pod uwagę między innymi cele wychowawcze i zapobiegawcze, stopień społecznej szkodliwości czynu, a także konieczność kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. 

Jedną z kar, którą może wymierzyć sąd w postępowaniu karnym jest kara ograniczenia wolności, a więc tzw. prace społeczne.

Kara ta polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym w okresie od 1 miesiąca do 2 lat lub potrąceniu wynagrodzenia za pracę w wysokości od 10% do 25% w stosunku miesięcznym. 

Sąd decyduje, którą z postaci kary ograniczenia wolności orzec, biorąc pod uwagę dyrektywy wymiaru kary.

Czy jeżeli sąd zdecyduje się orzec karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznych – to czy istnieje możliwość jej zamiany na potrącanie wynagrodzenia ?

Z pomocą przychodzi art. 63a Kodeksu Karnego Wykonawczego, który stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może zmienić formę wykonywania kary ograniczenia wolności na potrącanie wynagrodzenia, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę.

Istnieje również możliwość zmiany formy wykonywania obowiązku w drugą stronę, tj. zamianę potrącania wynagrodzenia na prace społeczne – w przypadku utraty pracy przez skazanego. 

W przedmiocie zmiany formy wykonywania obowiązku orzeka sąd rejonowy nadzorujący wykonanie kary (art. 55 § 1 w zw. z art. 54 k.k.w.) w formie postanowienia, na posiedzeniu niejawnym.

Istotne jest, że w okresie dokonywania potrącenia z wynagrodzenia skazany nie może rozwiązać stosunku pracy bez zgody sądu.