667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Dozór elektroniczny

System Dozoru Elektronicznego (tzw. bransoleta lub SDE) – jest jednym ze sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności. 

Na czym polega odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – dozór elektroniczny adwokat Poznań

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywania w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu, noszenia nadajnika oraz udzielania wyjaśnień sądowi i kuratorowi dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych na niego obowiązków. 

Skazany może opuszczać mieszkanie pobytu w godzinach ustalonych przez sąd w szczególności w celu świadczenia pracy, uczestniczenia w uroczystościach religijnych, pobierania nauki, sprawowania opieki nad inną osobą lub dokonania zakupów.

Zachowanie skazanego jest nadzorowane przy pomocy specjalnych urządzeń elektronicznych. W celu kontroli miejsca przebywania skazanego na jego rękę zakładany jest nadajnik, natomiast w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu pozostawione jest urządzenie monitorujące – odbiornik. 

Jakie warunki należy spełnić w sprawie o dozór elektroniczny – adwokat Poznań dozór elektroniczny

Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli:

  • kara pozbawienia wolności orzeczona wobec skazanego nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy;
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę;
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
  • względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji skazanego, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym;
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, sąd może udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawia dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Opłata za wniosek o odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego – adwokat Poznań dozór elektroniczny

Wniosek do sądu o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie podlega opłacie.