667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Kapitalizacja renty

Renta powypadkowa jest przyznawana od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Ma ona na celu zabezpieczenie finansowe poszkodowanego i naprawienie szkody, wynikającej ze spadku lub utraty dochodów, czy też zwiększonych kosztów życia po wypadku. W przypadku zasądzenia takiego świadczenia, ubezpieczyciel jest zobowiązany do comiesięcznej wypłaty kwot na konto poszkodowanego.

Co to znaczy kapitalizacja renty?

Ubezpieczyciele coraz częściej proponują kapitalizację renty, a więc jednorazową wypłatę kwoty, zamiast świadczeń comiesięcznych.

Zaletą takiego rozwiązania jest przyznanie dużej kwoty, którą na pewno osoba poszkodowana odczuje finansowo. Wysokość takiej skapitalizowanej renty może wynosić od kilkuset tysięcy złotych do nawet kilku milionów.
W zamian za to poszkodowany zrzeka się comiesięcznych świadczeń.

Jak może dojść do kapitalizacji renty?

W przypadku, gdy ubezpieczyciel wypłaca już comiesięcznie rentę, do kapitalizacji renty może dojść albo poprzez skierowanie sprawy na drogę sądową lub poprzez zawarcie ugody z ubezpieczycielem. 

Często zdarza się, że sam ubezpieczyciel wychodzi z propozycją skapitalizowania renty. W tym przypadku zaleca się odpowiednie przeanalizowanie warunków ugody i konsultacje ze specjalistą. 

Choć propozycja przedstawiona przez ubezpieczyciela na pierwszy rzut oka może wydawać się korzystna, to adwokat posiadający doświadczenie w prowadzeniu takich spraw, może doprowadzić do uzyskania wielokrotnie wyższej kwoty.
Ponadto należy pamiętać, że zawierając ugodę, poszkodowany zrzeka się prawa do dochodzenia jakichkolwiek świadczeń w przyszłości.

Czy warto kapitalizować rentę?

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji poszkodowanego. Pod uwagę należy wziąć m.in. posiadany majątek, wysokość uzyskiwanych dochodów, czy też stan zdrowia. 

Dodatkowo samodzielne wyliczenie wysokości skapitalizowanej renty jest bardzo skomplikowane, jeśli nie posiadamy odpowiedniego doświadczenia w tego typu sprawach, a ubezpieczyciele zrobią wszystko, aby zapłacona kwota była jak najniższa. 

Przykładowo do wyliczenia skapitalizowanej renty, należy wziąć pod uwagę ile minęło czasu od jej zasądzenia, czy była waloryzowana, statystyczną długość życia i wiele innych okoliczności. Dlatego przed podjęciem decyzji o kapitalizacji renty, warto skonsultować się ze specjalistą.