667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Seweryna Mielżyńskiego 25/2

Waloryzacja renty od ubezpieczyciela

Wielu poszkodowanych, którym została zasądzona renta od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, nie zdaje sobie sprawy, że istnieje możliwość jej podwyższenia. W przypadku, gdy minęło kilka lat od wydania wyroku sądowego, uzyskana renta nie przedstawia już takiej samej wartości, jak w momencie jej przyznania.

Renta powypadkowa ma na celu naprawienie szkody wyrządzonej wypadkiem, a wynikającej ze spadku lub utraty dochodów, czy też zwiększonych potrzeb życiowych.

Przykładowo, gdy poszkodowany trwale utracił zdolność do pracy, to z czasem zasądzona kwota nie będzie już wystarczająca, choćby ze względu na inflację. Ponadto podstawą żądania waloryzacji renty może być również:

  • spadek wartości pieniądza,
  • wzrost potrzeb poszkodowanego,
  • wzrost wydatków na leki i rehabilitację,
  • wzrost średnich dochodów osób pracujących w zawodzie, który poszkodowany wykonywałby, gdyby nie doszło do wypadku.

Poza podwyższeniem renty na przyszłość, istnieje także możliwość zasądzenia podwyższonego świadczenia do 3 lat wstecz.

Do podwyższenia renty może dojść poprzez przeprowadzenie pertraktacji z ubezpieczycielem lub wydanie wyroku sądowego.

Adwokat, posiadający doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, będzie umiał realnie oszacować, o jaką kwotę podwyższenia renty poszkodowany może wnosić. Zależnie od wysokości otrzymywanej renty oraz czasu jaki upłynął od wydania wyroku, może być to kwota od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy.