667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Alimenty wstecz – czyli czy można uzyskać alimenty za poprzednie lata ?

Alimenty Wstecz – Skuteczny Adwokat Alimenty Poznań

Co do zasady alimenty zasądza się na przyszłość, bowiem mają one być przeznaczone na bieżące potrzeby dziecka. 

Możliwe jest jednak wystąpienie do sądu o zwrot poniesionych kosztów utrzymania dziecka (roszczenie regresowe).

Przykładowo jeżeli na utrzymanie dziecka łożył jeden z rodziców, a drugi od tego obowiązku się uchylał, wówczas istnieje możliwość wytoczenia powództwa o zwrot poniesionych kosztów utrzymania, w zakresie przekraczającym obowiązek. Co istotne takie roszczenie regresowe przysługuje nie tylko rodzicowi, ale każdej osobie, która ponosiła ciężar utrzymania dziecka (np. szwagier, bratanek, dziadek).

W wyroku z 27.01.1998 r., III CKN 332/97, niepubl., SN uznał, że wysokość roszczenia regresowego limitowana jest w stosunku do osoby pozwanej zakresem tych świadczeń alimentacyjnych, które w czasie objętym regresem ta osoba powinna była spełnić. Zgodnie z poglądem SN wysokość świadczenia regresowego określają ponadto świadczenia, które rzeczywiście spełniła osoba wymieniona w art. 140 § 1 k.r.o., a nie świadczenia, które osoba zobowiązana powinna była spełnić (zob. wyrok SN z 14.12.1963 r., III CR 311/63, OSNCP 1964/10, poz. 211).

Alimentów za okres wsteczny można żądać co do zasady za okres nie dłuższy niż 3 lata.

Roszczenie regresowe powstanie zarówno wówczas, gdy wierzyciel alimentacyjny uzyskujący wsparcie od osoby niezobowiązanej, wystąpił do sądu o zasądzenie alimentów i uzyskał wyrok przyznający mu alimenty, jak i wówczas, gdy z powództwem do sądu nie wystąpił. Obowiązek alimentacyjny nie powstaje bowiem z mocy orzeczenia sądu, lecz w wyniku ziszczenia się przesłanek określonych w bezwzględnie obowiązujących normach prawa rodzinnego (Dolecki Henryk (red.), Sokołowski Tomasz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II).

Roszczenie Regresowe – Prawnik od alimentów Poznań