667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Zachowek

Zachowek – komu przysługuje ? W przypadku, sporządzenia przez spadkodawcę testamentu i pominięcia w nim spadkobiercy testamentowego, wówczas przysługuje mu roszczenie o zachowek. Zachowek przysługuje: zstępnym (np. dzieci, wnuki); małżonkowi; rodzicom spadkodawcy. Zachowek – ile procent ? – Adwokat Poznań Co do zasady uprawnionym do zachowku przysługuje roszczenie o połowę wartości udziału spadkowego, który by … Czytaj dalej

Obrona w postępowaniu przygotowawczym

Postępowanie przygotowawcze – adwokat od spraw karnych Poznań Postępowanie przygotowawcze jest początkowym etapem postępowania karnego. Prowadzone jest przez prokuratora lub policję pod nadzorem prokuratora. Celem postępowania przygotowawczego jest m.in. ustalenie czy zostało popełnione przestępstwo, wyjaśnienie okoliczności sprawy oraz zebranie i zabezpieczenie dowodów. Obrona w postępowaniu przygotowawczym – adwokat sprawy karne Poznań Prowadzący postępowanie dokonuje zebrania … Czytaj dalej

Windykacja należności

Dochodzenie należności – windykacja adwokat Poznań Jednym z głównych obszarów działania naszej kancelarii jest dochodzenie zapłaty. Podstawa żądania zapłaty może być różna, np. brak zwrotu pożyczki, brak zapłaty za zakupioną rzecz, brak zapłaty za wykonaną usługę itd.   Wezwanie do zapłaty – Windykacja należności – windykacja adwokat Poznań Pierwszym krokiem jest wezwanie dłużnika do zapłaty. … Czytaj dalej

Odszkodowanie po wypadku

Odszkodowanie po wypadku – Poznań Gdy dojdzie do wypadku, w którym zostaniemy poszkodowani, wówczas przysługuje nam żądanie zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Ubezpieczyciele zaniżają kwoty przyznawane z tego tytułu, dlatego jedyną możliwością, aby uzyskać odszkodowanie po wypadku, które realnie nam przysługuje jest wystąpienie na drogę sądową. Odszkodowanie po wypadku z OC sprawcy – odszkodowania adwokat Poznań … Czytaj dalej

Jazda po alkoholu – postępowanie dowodowe

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego, prokurator kieruje do sądu akt oskarżenia. W sprawach, w których podejrzany prowadził samochód po alkoholu lub narkotykach, istotne jest złożenie wniosków dowodowych, które przyczynią się do wydania najkorzystniejszego wyroku. Wnioski – Jazda po alkoholu Wnioski osobowe – przesłuchanie osób, które mają informacje o zdarzeniu, w szczególności przyczyn prowadzenia pojazdu przez oskarżonego, warunków pogodowych … Czytaj dalej

Alimenty wstecz – czyli czy można uzyskać alimenty za poprzednie lata ?

Alimenty Wstecz – Skuteczny Adwokat Alimenty Poznań Co do zasady alimenty zasądza się na przyszłość, bowiem mają one być przeznaczone na bieżące potrzeby dziecka.  Możliwe jest jednak wystąpienie do sądu o zwrot poniesionych kosztów utrzymania dziecka (roszczenie regresowe). Przykładowo jeżeli na utrzymanie dziecka łożył jeden z rodziców, a drugi od tego obowiązku się uchylał, wówczas … Czytaj dalej

Uprawnienie policjantów oraz żołnierzy do uzyskania dwóch emerytur

Emerytury Policyjne – Adwokat Poznań W dniu 24 stycznia 2019 r. doszło do wydania przełomowego wyroku przez Sąd Najwyższy w zakresie uprawnienia funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym policjantów i żołnierzy do wypłaty dwóch świadczeń emerytalnych z FUS oraz ZUS. Sąd Najwyższy (sygn. akt.: I UK 426/17) wskazał, że nie wszyscy funkcjonariusze służb mundurowych, w tym policjanci oraz … Czytaj dalej

Rozwód Poznań

Sprawy rozwodowe w Poznaniu Sprawy rozwodowe stanowią największy odsetek spraw z zakresu prawa rodzinnego. Według danych GUS średnia roczna ilość rozwodów zamyka się w przedziale 50-60 tysięcy rocznie. Skuteczny Adwokat Poznań 1. Warunki rozwodu Sąd może orzec rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład pożycia jest zupełny, jeżeli ustały więzi fizyczne, … Czytaj dalej

Alimenty na dziecko

Alimenty, obok spraw rozwodowych są jednymi z najczęstszych z zakresu prawa rodzinnego. Odpowiednie przygotowanie sprawy i sporządzenie pism zwiększa szanse na korzystne rozstrzygnięcie. W naszym artykule odpowiadamy na najczęstsze pytania zadawane przez klientów. Alimenty Prawnik Poznań Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów? Rodzice obowiązani są do płacenia alimentów na dziecko, które nie jest jeszcze w … Czytaj dalej

Antywindykacja Poznań – Czym jest antywindykacja?

Antywindykacja obejmujące szereg czynności podejmowanych w toku postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego, mające na celu poszanowanie praw dłużnika oraz wierzyciela. W szczególności, w trakcie dochodzenia należności przez instytucje finansowe jak banki, parabanki, fundusze sekurytyzacyjne oraz inwestycyjne, konieczna jest rzetelna i szczegółowa analiza stanu faktycznego oraz prawnego. Zależnie od etapu na jakim znajduje się windykacja należności, przepisy … Czytaj dalej