667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Pozew o alimenty

Rodzic występujący o alimenty często się zastanawia, w jaki sposób skonstruować pozew o alimenty i czy istnieje wzór takiego pozwu? Przygotowanie pozwu o alimenty – tak aby bez żadnych braków został rozpoznany przez sąd – nie jest czynnością łatwą i często wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej adwokata. Jakie więc elementy powinien zawierać pozew o alimenty ? Data … Czytaj dalej

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

W mojej praktyce często spotykam się z przeświadczeniem klientów, że ich obowiązek alimentacyjny wygasa z momentem osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. Nie jest to do końca prawdą. Zgodnie z art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Zmiana orzeczenia może polegać zarówno na zmianie wysokości … Czytaj dalej

Jak zmniejszyć wysokość alimentów?

W przypadku zmiany sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów można wystąpić z powództwem o ich obniżenie. Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Po pierwsze, aby wystąpić o obniżenie alimentów musi istnieć wyrok sądu, który takie alimenty zasądza lub umowa … Czytaj dalej

Alimenty na czas trwania procesu

Proces o rozwód lub o zasądzenie alimentów może trwać nawet kilka lat. Ze względu na czas trwania postępowania, istotne jest zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci. Składając pozew o rozwód lub alimenty, rodzic pod którego pieczą znajdują się dzieci, powinien zawrzeć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu. Zabezpieczenie alimentów polega na wydaniu przez sąd postanowienia, … Czytaj dalej

Jak bronić się przed alimentami?

Obrona przed alimentami Składając pozew o alimenty, strona która wnosi o ich zasądzenie, wskazuje określoną kwotę, którą jego zdaniem drugi z rodziców powinien ponosić na utrzymanie wspólnego dziecka.  W przypadku, gdy jesteśmy stroną pozwaną, najważniejszym jest sporządzenie odpowiedzi na pozew, w której odniesiemy się do określonych żądań. Możemy uznać powództwo, a więc nie kwestionować przedstawionych … Czytaj dalej

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie

Działania adwokata w sprawie zatrzymania i tymczasowego aresztowania – pomoc prawna podczas zatrzymania i tymczasowego aresztowania,  pomoc obrońcy. W przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania istotne jest szybkie działania w sprawie i ustanowienie dla podejrzanego obrońcy (adwokata). W tym czasie dochodzi między innymi do postawienia zarzutu osobie zatrzymanej oraz złożenia przez nią wyjaśnień. Złożenie wyjaśnień, bez … Czytaj dalej

Rozwód, a alimenty na dzieci

Element obligatoryjny wyroku rozwodowego – alimenty na dzieci Jednym z elementów, które muszą się znaleźć w wyroku rozwodowym jest ustalenie w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Dotyczy to dziecka małoletniego, które jest „wspólne” obojga małżonków. Sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek rozstrzygnąć kwestię alimentów w stosunku … Czytaj dalej

Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe

Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe Ubezwłasnowolnienie – co to ? Ubezwłasnowolnienie jest instytucją prawa, którą się stosuje w przypadku, gdy osoba nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem lub potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw. Najczęściej występuje się z wnioskiem w sprawach osób starszych, schorowanych, mających zaburzenia psychiczne oraz upośledzenie umysłowe. Po wszczęciu postępowania, na skutek … Czytaj dalej

Alimenty wstecz – kiedy można dochodzić ?

Pojęcie „alimenty wstecz” Pod pojęciem alimenty wstecz możemy rozumieć dwa przysługujące roszczenia: dochodzenie kwoty na niezaspokojone potrzeby dziecka (lub uprawnionego); alimenty wstecz – rozumiane jako roszczenie regresowe – a więc przysługujące rodzicowi, który sam dostarcza wszystkie koszty utrzymania dziecka. Istotne jest, że świadczenia alimentacyjne co do zasady mają za zadanie zapewnić dziecku bieżące środki. Wielu … Czytaj dalej

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Złożenie wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności adwokat Poznań Wniosek o wydanie orzeczenia, o niepełnosprawności składany jest do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zawiera on m.in.: a) imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej, datę i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej;b) adres zamieszkania lub pobytu dziecka albo osoby zainteresowanej, numer … Czytaj dalej