667 121 811

kontakt@adwokat-szerszen.pl

Pon – Pt 08:00-17:30 | Kancelaria adwokacka, Poznań: Szewska 3/7

Rozwód Poznań

Sprawy rozwodowe w Poznaniu Sprawy rozwodowe stanowią największy odsetek spraw z zakresu prawa rodzinnego. Według danych GUS średnia roczna ilość rozwodów zamyka się w przedziale 50-60 tysięcy rocznie. Skuteczny Adwokat Poznań 1. Warunki rozwodu Sąd może orzec rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład pożycia jest zupełny, jeżeli ustały więzi fizyczne, … Czytaj dalej

Alimenty na dziecko

Alimenty, obok spraw rozwodowych są jednymi z najczęstszych z zakresu prawa rodzinnego. Odpowiednie przygotowanie sprawy i sporządzenie pism zwiększa szanse na korzystne rozstrzygnięcie. W naszym artykule odpowiadamy na najczęstsze pytania zadawane przez klientów. Alimenty Prawnik Poznań Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów? Rodzice obowiązani są do płacenia alimentów na dziecko, które nie jest jeszcze w … Czytaj dalej

Antywindykacja Poznań – Czym jest antywindykacja?

Antywindykacja obejmujące szereg czynności podejmowanych w toku postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego, mające na celu poszanowanie praw dłużnika oraz wierzyciela. W szczególności, w trakcie dochodzenia należności przez instytucje finansowe jak banki, parabanki, fundusze sekurytyzacyjne oraz inwestycyjne, konieczna jest rzetelna i szczegółowa analiza stanu faktycznego oraz prawnego. Zależnie od etapu na jakim znajduje się windykacja należności, przepisy … Czytaj dalej

Jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Katalog możliwych do zastosowania kar jest szeroki i to sąd biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy decyduje o jej rozmiarze. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, … Czytaj dalej

Jak uniknąć odbycia kary pozbawienia wolności? Jak uniknąć więzienia?

Po wydaniu wyroku przez sąd karny i orzeczeniu bezwzględnej kary pozbawienia wolności, powstaje pytanie czy jest możliwość, aby uniknąć odbywania kary w zakładzie karnym. Przepisy prawa przewidują możliwość odbywania kary w miejscu zamieszkania, przerwy w odbywaniu kary, czy też odroczenia jej wykonywania. Adwokat Poznań Sprawy Karne Dozór Elektroniczny Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego polega na … Czytaj dalej